Vasylius Ovsijenka

Ovsijenka Vasylius Vasyljovyčius (gimė 1949 balandžio 8 d., Lenino k. (dabar Stavkų k.), Radomyšlio raj., Žytomyro sritis)

Ukrainos disidentas,savilaidos ir žmogaus teisių judėjimų atstovas, Ukrainos Helsinkio grupės narys.

Vasylius Ovsijenka prisijungė prie disidentų judėjimo studijuodamas Kijevo universiteto Filologijos fakultete. Veiklą pradėjo nuo savilaidos platinimo,  1968 metais padarė keletą Ivano Dziubos kūrinio "Internacionalizmas ar rusifikacija?" fotokopijų, o 1972 metais padėjo Vasyliui Lisovui ir Jevhenui Proniukui išleisti "Ukrainskij visnyk" Kijevo leidinį.

1973 metų kovo 5 dieną jis buvo suimtas už "antisovietinę agitaciją ir propagandą", o tų pačių metų pabaigoje nuteistas ketveriems  metams kalėti griežtojo režimo lageriuose. Būdamas Mordovijos lageriuose,  aktyviai dalyvavo protestų akcijose. 1976 metais papuolęs "profilaktikai" į Kijevo KGB, kaltu neprisipažino. Išėjęs į laisvę palaikė susirašinėjimą su kitais politiniais kaliniais ir rašė į leidinį  "Dabarties įvykių kronikos". Už tokią veiklą jis buvo įspėtas prokuratūros dėl baudžiamosios atsakomybės. 1978 metais jis paprašė leidimo emigruoti  iš Sovietų Sąjungos, tačiau jo  negavo.

1978 m. lapkričio 18 d.Vasylius Ovsijenka sulaikytas milicijos už tai, kad pas jį lankėsi Ukrainos Helsinkio grupės dalyvė Osana Meško.

Patyręs milicijos pareigūno neteisėtus veiksmus, Vasylius padavė jį į teismą, tačiau pats dėl to buvo apkaltintas smurtiniu pasipriešinimu. Todėl 1979 vasario 8 dieną Vasylius buvo nuteistas trejiems metams laisvės atėmimo, bausmę atliko Zaporožės ir Žytomyro srityse.

Jau būdamas įkalintas jis atsisakė duoti parodymus prieš kitus Ukrainos disidentus ir buvo spaudžiamas KGB. Už atsisakymą bendradarbiauti buvo nuteistas dešimčiai metų lagerių ir penkeriems metams tremties (bausmę atliko Permės srities Kučyno k. ir Vsiechsviatsko k.). 1988 metais jam be prašymo buvo suteikta malonė ir specialiu konvojumi išsiųstas į Žytomyro sritį.

Tų pačių metų rugsėjį tapo Ukrainos Helsinkio sąjungos koordinacinės tarybos nariu, vėliau aktyviai dalyvavo kuriant ir plėtojant Ukrainos respublikonų partiją. Nuo 1990 metų jis buvo Ukrainos komiteto "Helsinkis-90" pirmininkas. Be to, 1989 metų lapkritį Vasylius Ovsijenka aktyviai dalyvavo Vasyliaus Stuso, Oleksos Tykhio ir Jurijaus Lytvyno palaikų perlaidojimuose. Nuo 1998 metų jis koordinavo Charkovo žmogaus teisių grupės programą, papildydamas šios organizacijos elektroninį archyvą informacija ir medžiaga apie buvusius politinius kalinius. Politinių represijų istorijos Muziejaus "Permė-36" tarybos narys, visuomeninės organizacijos "Tarptautinio susivienijimo "Solovkų brolija" valdybos narys. Vasyliaus Stuso premijos (2000 m.), Ivano Ogijenkos premijos (2006 m.), Tarptautinės literatūrinės premijos, įstegtos Voskobijnykų šeimos Fondo, laureatas (2006 m.), yra apdovanotas keliais valstybiniais ordinais. 

Gyvena ir dirba Kijeve.

 
Vasylius Ovsijenka 

Повне інтерв'ю читайте у книзі "Дисиденти".