Levko Lukianenko

Mykhailo Horyn

Vasyl Ovsiienko

Yevhen Sverstiuk

Leonid Plyushch

Valentyn Moroz

Mykola Rudenko

Dissidents