Leonidas Pliuščius

Pliuščius Leonidas Ivanovyčius (1939-04-26  Narinas, Kirgistanas – 2015-06-04, Besežas, Prancūzija).

Matematikas, kibernetikas. Publicistas, literatūros kritikas, žmogaus teisių gynėjas.

1964 m., nušalinus Mykytą Chruščiovą, jis parašė laišką TSKP CK, kuriame išsakė savo požiūrį į demokratizaciją Sovietų Sąjungoje. Nuo 1966 metų pradėjo rašyti straipsnius savilaidai apie sovietinės valstybės prigimtį, jos ideologiją ir nacionalines Sovietų Sąjungos problemas. Kaip ir daugelis jo kartos disidentų, jis buvo įsitikinęs marksistas ir tikėjo "socializmo žmogišku veidu".

1960-ųjų viduryje Leonidas Pliuščius suartėjo su disidentais. Jis palaikė ryšius su kitaip mąstančiais Kijeve ir Maskvoje, ukrainiečių, žydų ir Krymo totorių tautiniais judėjimais. Jis tapo žinomas ne tik kaip savilaidos tekstų autorius, bet ir kaip Ukrainos disidentų kūrinių vertėjas į rusų kalbą. Rašydamas laiškus įvairioms institucijoms ir laikraščiams, Pliuščius atvirai išreiškė savo nesutikimą su sovietų valdžios politika.Jis rinko informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje ir perduodavo ją disidentų leidiniams "Chronika tekuščich sobytij" ("Dabarties  įvykių kronika") ir "Ukrainskyj visnyk" ("Ukrainos žinios").

1968 metų liepą jis buvo atleistas iš UTSR Mokslų akademijos Kibernetikos instituto už tai, kad parašė laišką gindamas Maskvoje nuteistus disidentus: Ginsburgą, Galanskovą ir Dobrovolskį. 1969-ųjų gegužį tapo Žmogaus teisių apsaugos Sovietų Sąjungoje iniciatyvinės grupės nariu. 1972 sausio 15 d. po kelių kratų jis buvo suimtas ir apkaltintas pagal Ukrainos TSR baudžiamojo kodekso 62 str. 1 d. už antisovietinės agitacijos ir propagandos vykdymą. Po metų Kijevo srities teismas jį pripažinonepakaltinamu  o jo likimą ir bylą nagrinėjo nedalyvaujant pačiam kaliniui. 1973 metų liepos 5 dieną jis buvo išsiųstas į Dniepropetrovsko specialiąją psichiatrinę ligoninę priverstiniam gydymui su diagnoze "glebioji šizofrenija".

Vakaruose buvo pradėta aktyvi jo gynybos kampanija, ypač gynė Italijos ir Prancūzijos kairiosios ir komunistų partijos. 1976 m. sausį jam buvo leista su šeima išvykti iš Sovietų Sąjungos. Vakarų gydytojai paskelbė jį psichiškai sveiku. Jau emigracijoje jis tapo Ukrainos Helsinkio grupės Užsienio atstovybės nariu.

Remdamasis naujais prisiminimais apie pasipriešinimą  ir priverstinį gydymą, Pliuščius rašo ir keliomis kalbomis išleidžia knygą "Istorijos karnavale". Dar būdamas Sovietų Sąjungoje, jis   užsiėmė literatūros studijomis, kurias tęsė užsienyje.

Nepaisant persitvarkymo (perestroikos) ir Sovietų Sąjungos žlugimo, Leonidas Pliuščius liko emigracijoje, tačiau nuo 1990 metų lankėsi Ukrainoje. Mirė 2015 metais Prancūzijoje, kur ir buvo palaidotas.

 
Leonidas Pliuščius 

Повне інтерв'ю читайте у книзі "Дисиденти".