Kto i kiedy wymyślił hasło „Chwała Ukrainie!"

Slogan narodził się w Charkowie. Zabrzmiał na całe Ukrainę z Kijowa. Został zachowany dzięki staraniom ludziom z Galicji i Wołynia we Lwowie i Równem. Jednak w zbiorze prac Stepana Bandery nie ma tego popularnego i często używanego w Internecie cytata, który jemy przypisują: „A nadejdzie czas, kiedy ktoś powie: „Chwała Ukrainie!", a miliony odpowiedzą „Chwała bohaterom!"

Dyrektoriat: kto, dlaczego, jak?

Latem 1918 roku opozycja do władzy Hetmana Pawła Skoropadskiego, zebrana w ramach Ukraińskiego Związku Narodowego (Ukrajinśkyj Nacionalnyj Sojuz - UNS) zaczęła się radykalizować. Działacze opozycyjni zabrali się do przygotowania zbrojnego wystąpienia. Dyrektoriat – organ naczelny powstania – był stworzony wieczorem 13 listopada 1918 roku.

Tomos-1930 lub jako „ukraiński Nuncjusz” w Stambule walczył o autokefalię Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

Gdy tylko imperialna presja na Ukrainie zaczynała się osłabiać lub zaczynało się tworzenie niezależnego Państwa Ukraińskiego, natychmiast powstawało pytanie o autokefalię. Podczas Rewolucji Ukraińskiej, kiedy istniało niepodległe Państwo Ukraińskie, problem kościoła nie został rozwiązany. Po porażce walk wyzwoleńczych, zesłany rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej nadal walczył o rozwiązanie tego problemu.

Skoropadski przeciwko Denikinowi. Ostatnia misja premiera Łyzohuba

9 listopada 1918 roku gubernator wojskowy Odessy Eduard Belc zastrzelił się, a feldmarszałek Alfred Kraus, dowódca Armii Wschodniej, już wyjechał do domu. Fedir Łyzohub nie miał z kim rozmawiać. Z delegacją rządowa Krymu w październiku było zawrzano poprzednie porozumienie w sprawie autonomii w ramach Państwa Ukraińskiego, ale...

Panichida za Mazepą: dlaczego hetman Skoropadski sprzeciwił się

9 lipca zadzwonił telefon w mieszkaniu szefa ukraińskiej Agencji Telegraficznej Dmytra Doncowa. Na linie był Hetman. Chciał pogadać o Iwanie Mazepie...

Kijów obudził się. Jak rozpoczęła się Rewolucja Ukraińska

Hruszewski spotkał się z rewolucją w jednej z moskiewskich bibliotek. Wynnyczenko był również w Moskwie. Petlura mieszkał wówczas w Mińsku, pracował w reprezentacji Związku Ziemskiego na froncie Zachodnim. Kijów spał...

Wolność lub śmierć! Hajdamacy z Akademii

Ataman Petlura zebrał nas wszystkich i wygłosił przemówienie: „Musimy napiąć wszystkie siły jeszcze raz!”. To był szalony atak – brutalny i gwałtowny. W tym ostatnim ataku wielu Hajdamaków zostali zabici i nie było żadnego Hajdamaka, który nie zostałby trafiony kulą.

Kropki nad «Ї»: rekonceptualizacja rewolucji ukraińskiej

Rewolucja ukraińska straciła walkę zbrojną, ponieważ społeczeństwo nie było gotowe na realizację idei niepodległości. Naród, który nie ma swojej szkoły średniej i wyższej, jest skazany na porażkę. Rewolucja nie wygrywa w krajach, w których przewodnią klasą społeczną jest chłopstwo.

Jakiego Petlurę pokazuje "Tajny Diariusz"? Wrażenia historyka

"Tajny diariusz Petlury". Świeże wrażenia z dobrego, a co główne potrzebnego filmu oraz krytyczne uwagi, które bez względu na swoja ostrość, mają jednak na celu uczynić ukraińskie kino lepszym.

Włodzimier Murski – przedstawiciel emigracyjnego rządu URL w Stambule

W 1932 roku z udziałem Włodzimiera Murskiego było opracowano i uzgodnione z kierownictwem rządu URL projekt Zgody w sprawie stworzenia Sojuszniczego państwa Ukrainy i Krymu, który przewidywał wzajemne uznawanie niezależności URL i Republiki Krymskiej oraz ustanowienie wspólnego państwa federalnego po obaleniu reżimu bolszewickiego.