Нова нива (Новая нива)

Рідне Приазов'я (Родное Приазовье)

Вісті

Промінь

Вперед

Функції редакції виконує редакційно-видавниче об'єднання"Олександрівщина" та газета "Вперед"