Микола Сорока
доктор гуманітарних наук, автор монографій «Зорова поезія в українській літературі кінця XVI–XVIII ст.» (1997) і «Faces o fDisplacement: The Writings of Volodymyr Vynnychenko» (2012) та численних статей на теми української діаспори, українсько-російських взаємин в еміґрації та української літератури.

Що таїть у собі спадщина Микити Мандрики?

Відомий діяч, науковець і письменник Микита Мандрика(1886-1979) був багатогранною постаттю в українському суспільно-культурному житті Канади. Його спадщина, пов’язана з перебуванням в Україні, Канаді та інших країнах, є малодослідженою.