Спецпроект

Нестор-літописець Голодомору

"Дуплинат Герасим зарезал своего собаку и съел". "Пасха, раньше было веселились люди качели гармони игры все возможные а сегодня везде уныние и голод". "17/IV-33 На сегодняшний день хоронить 11 душ умерших из голода". "12/V умерла Черная Параска актевистка кандидат партии, как людей продавали за невыполнение хлебо-заготовки, так она вечером на радощах в школе танцювала, а теперь издохла из голоду как собака".

Щоденник Нестора Микитовича Білоуса  – це справжній літопис життя села Леб’яжого Печенізького (нині Чугуївського) району Харківської області з 1911 по 1934 рік. З-під руки цього недостатньо  грамотного, але метикуватого слобожанського дядька опукло постає грабіжницька суть політики комуністичного колоніального уряду щодо українського села.

У роки відносного благополуччя Нестір обмежується фіксацією кількох автобіографічних подій – одруження, народження дітей. Кількома мазками змальовує він свою участь у Першій світовій війні, поранення, жовтневий переворот.  А от записи буремних років громадянської війни, коли село брутально ґвалтувалося усіма її учасниками, стають більш докладними.

Запис у щоденнику від 2 березня 1917 року: "Я їду додому на 2 місяці. Государ Микола Олександровичі відрікся від престолу". 

Так само ґрунтовно він описує виживання українського селянина під час голоду 1921-1922рр. Поруч – описи погоди, вплив її на врожайність, ціни на ринку, знецінення грошей і впровадження грошової реформи. З 1924 року плин розповіді уповільнюється, за рік з’являються від сили 2 – 3 записи, іноді – жодного.

Аж раптом Нестір знов повертається до своїх зошитів. Складається враження, що той, хто колись вклав Несторові в руку перо, знову закликав: "Прокинься, наступні події потребують ретельного фіксування!" 22 травня 1929 року Нестір, приголомшений рішенням загальних зборів  кооперативного товариства,  ухваленим під впливом комуністичних активістів повіряє паперу: "были перевыборы Кооп. Тва и меня не выбрал актив потому что считают как злостный элемент ведущий борьбу против классовой линии".  

 Нестор Білоус. Фото з карної справи

На жаль, ми змушені  суттєво скоротити щоденник для цієї публікації, залишивши тільки те, що стосуються безпосередньо колективізації, розкуркулення, хлібозаготівель, активного і пасивного спротиву селян і організованої розправи над ними шляхом мордування голодом (повна версія щоденника доступна на сайті www.golodomor.kharkov.ua) .

Скорочення позбавило літопис деякої епічності, схожості на романи Маркеса. Але, на відміну від Маркеса, який прирікає роди, що відірвалися від землі, на 100 років самоти і заперечує можливість їхнього відродження, Нестір Білоус не просто пише – волає в роки Голодомору 1932 – 1933 не тільки: "Дощі ідуть…. а люди все мруть".

Своїм щоденником він доводить, що український селянин – це сіль землі, що масовий Голодомор трапився не через тяжкий сукупний гріх народу, а був штучно організований чужинцями, яким вдалося захопити владу на цій благодатній землі, не через екзистенціальну приреченість українського селянства, а свідоме вчинення проти нього злочину геноциду.

Ще на початку колективізації  Нестір Білоус побачив непримиренне протиріччя між  комуністичною владою і українським селянством (запис за 27 жовтня 1929р.):  "…темный крестьянин теперь стал для Партии самым опасным врагом контр-революционером. Этой грубой и варварской постановой пропадет вся наша крестьянская пролитая кров за освобождение из под ига царя и помещиков потому что Партия хочет превратит все крестьянство в Комуну, чтобы он не был свободным…". 

 Один із зошитів щоденника. Галузевий державний архів 
Служби безпеки України, Харків. Справа № 027409

Про те, що Н.М. Білоус "щось там постійно пише", було відомо майже усьому селу. Щоденник відкрито лежав на припічку. Виживши у кульмінаційні 17 місяців Голодомору, в тому числі й завдяки своїй винахідливості, він вимушений був записатися в артіль, а згодом став її головою. Але притаманна йому відвертість і жага правди стала причиною пониження його спочатку до посади завгоспа, а потім і взагалі конюха.

На початку серпня 1937р. Н.М. Білоуса, 1889 р. н., було заарештовано (вилучений щоденник став важливим речдоком), а 28.11.1937р. спецколегією Харківського облсуду засуджено на 6 років ув’язнення у виправно-трудових таборах, з обмеженням у правах на 2 роки (звільнений з табору в лютому 1947 року).

За два роки  його знову було заслано за постановою особливої наради при МГБ СРСР від 13 квітня 1949 року за тим самим обвинуваченням на довічне поселення у м. Ігарка Красноярського краю. Із заслання повернувся 1954 року.

Реабілітований президією Харківського обласного суду 12 липня 1958 року за другою репресією за відсутністю в його діях складу злочину.

Помер 1972р. у с. Леб’яжому, так і не добившися реабілітації за першою, основною репресією.

І тільки 30 липня 2008 року Харківська обласна прокуратура переглянула справу Н.М. Білоуса і на підставі ст. 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" винесла рішення про його повну реабілітацію.

Щоденник Нестора Білоуса

(скорочено, в деяких місцях текст підкреслено у 1937 р. слідчим УНКВС по Харківській обл.– упор.)

[1929 год]

1 июня

Началась хлебо-заготовка в порядке разверстки на 150 дворов более зажиточных наложено 6500 пуд. Если хлеба не оказывалось то брали скот и сало и все что попадало под руки. Заготовители Пред.[седатель] сельхоз Т[оварищест]ва Бугаенко, Пред.[седатель] кооп. Т[оварищест]ва Духовный Кулаенко С. Колесник Як. Колесник Ан. Колянда Анд. Мачула Ф. Сова Роман.

12/VI

…И ещё наложено на 30 человек добавка хлебо-заготовки 600 пудов. Заберают скот и сельхоз. инвентарь.

20)

Бугаенко Золотарь В. Сова Роман и подводчик Овчаренко Яков под видом обыска самогона забрали хлеб у Бутенко Трофима Кондрат[овича]. И ещё у некоторых г-н тоже забрали.

Забирають корову. "Розкуркулення" П. Ємця, Гришинський район, Донеччина. Фото поч. 1930-х років 

23)

… вечером сгорела хата Филипа Мачулы из разговоров, будто подпалено за хлебо-разверстку, как активиста...

16/VII

 …Правительство делает нажим на крестьянство чтобы перешло все крестьянство в колективы Созы Гуртки и тому подобные. А мое мнение что с этой политики нечиво не выйдет, а если бы дали крестьянину землю на отруб, без права продажи то он бы поднял урожайность 100 пуд. из десятины в среднем и был бы крестьянин богатый и в Государство было бы что давать, а бедноту всю организовать в колективы.

25/VII

…мое мнение если будет и дальше такая политика на счет крестьянскаго хозяйства то страна наша погибла. Мы все подохнем с голоду как крестьяне а также и рабочие, если уже доходит до тово что скоро Кулаенки будут курей счупать какая из яйцом.

21/IX

В Кооперации отпускают товар тем кто здал хлеба не меньше 5 пудов с души и то ещё мало я здал уже до 30 пудов и еще чтобы вывез 20 пудов, а бойкотированным и спичек не отпускают. Мука на базаре ржаная 7 руб пуд а ячная 4 р.50 коп...

6/X Воскресенье.

...Хлебо-заготовку каждый день и красные обозы организуют и так ходют по дворах давай выполняй, положение крестьян очень тяжелое.

1е) хлебо-заг[отовка] 2) налог 3) страховка 4) Самообложение 5) Заем Индустриализации 6) добавление пая до 25 рублей 7) За землеустройство и все это должен до 1/I-30 расплотится, так что фатит ли терпения у крестьян и все даешь не разговаривай а если кто что сказал, то сичас же считают контр-революционером.

6/X

Вечером у 8 часов все Правление сельхоз Тва и комсомол обгадувавали на собрание до сельхозу, приехало 2 представителя и начали говорить о хлебо-загот. и сказали что сейчас мы на военном положении по хлебо-заготовке, и мы Лебяжьевский с/с должны ещё вывесть 11тысячь и тогда в расчете.

Киричек Ив. Анд. начал говорить что у нас уже нет хлеба и тому подоб. так Бугаенко ему сказал что в семье не без урода, в стаде не без барана а 10% должны сича же ночью вывесть на ково наложено и не довез а то если кто не вывезет то будут из хат выдворять и даже говорят что выселим в Сибирь и на Соловки.

 "Крестьянство уже стонет так-как при Золотой Орде." Допит члена комітету незаможних селян села Крамчанка Великописарівського району Охтирського округу, який проводив "куркульську" агітацію серед односельців. Фото 1929 року

7/X

Ходил предст[авитель] от Харькова из членом КНС и ЛКСМУ по дворам и принуждали здавать хлеб и я ему говорю что у меня всего хлеба 65 – 70 пуд. а он не верить и говорит не может быть я пообещал 5 пуд. и подписалсь на заем Индустриализации на 5 руб.

10/X

Ходили заготовители и комисия из г-н и вынуждали чтобы везли хлеб в сельхоз Тво или Е.П.О. Крестьянство уже стонет так-как при Золотой Орде.

17/X

…вечером згоняли всех мужиков до сельсовета 3й участок до Общественного двора 1й, до сельхоза 2й участок и было сказано что давай 5000 пудов озимых культур душа з вас вон. Настроение в крестьян очень скверное говорят что хуже татарского ига.

17/X

Я тоже отвез ржи 1 мешок из тово зерна что оставалось на посев.

19

С вечера 18го под 19е из 9 часов вечера собирали в сельхоз на выполнение озимыны 700 п. 2й участок и держали до 7ми часов утра. Народ ходит унылый вроде ожидает каких бедствий. Хлеб выкачали у мужиков увесь так что ожидай голоду. Само крестьянство не может защищать своих прав так, как рабочий клас.

21/X

...10% выгоняют пахать землю безлошадным. Политика хлебо-заготовки как начали заготовлять, то не придупредили, что везите озимые культуры, а когда вывезли все ярые культуры, то они начали выкачивать озимые и тепер уже заготовили больше 50ти вагонов место 42 вагонов.

27/X Воскресенье

была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10% было продано все до основания, а семьи было сказано чтобы шли куда вгодно.

Теперь мое мнение. Партия грубо ошибается отношении эти мер потому что делают этим самым подрыв авторитета в крестьянстве.

А ещё большая ошибка наших сельских организаций как то СОЗ и комнезамы. Комнезамы это люди те что ничуть не разбираются с положением и из пятилеткой потому что это только прошел один год из пятилетки а ещё четыре и за эти четыре года и им достанется тоже остаться без рубашки, а кое кому и без хаты, потому что уже не будет 10% а будуть смотреть кто хоть чуть дышит значит даеш, и это все нас доведет через нашу темноту и неорганизованность.

Мы крестьянство не можем застоять своих прав и нас обдерут всех до одного, так-как веник по прутику.

 Запис 27 жовтня 1929 року

Теперь в отношении 10%. Невжели эти люди такие враги что их Партия прямо осуждает на голодную смерть. Ведь когда Красная армия билась из Деникиным и Врангелем и брали в плен офицеров целыми полками и то всех не расстреливали и не рубили а отправляли в лагерь и кормили, а теперь ещё и служут на должностях, а темный крестьянин теперь стал для Партии самым опасным врагом контр-революционером.

Этой грубой и варварской постановой пропадет вся наша крестьянская пролитая кров за освобождение из под ига царя и помещиков потому что Партия хочет превратит все крестьянство в Комуну, чтобы он не был свободным а чтобы был всегда на чеку как красноармеец, а сами рабочие не хотят быть в Коммуне, а чтобы получать жалованье и расходовать на себя и из ево не спрашивай излишков.

3/XI Воскресенье.

Ночью под 3 было собрание – 2 и 1го участков по хлебо-заготовке и пришлось всем людям ходить из двора в двор и давай душа с тебя вон давай жита или муки житной.

Декабрь

… Хлебо-заготовка кончилась. Заготовили 57 тысяч место 43 тысяч [пудов].

1930 год

Январь.

Началась мясо-заготовка и был издан приказ что не имеет права не один гражданин резать не молодняк до 3х лет и свиней-кабанов весом не меньше 4х пудов а свиней маток совсем не резать, и началась запись в СОЗы говорят на собраниях что добровольно а на самом деле под самым большим давлением слова нельзя никому говорить, каждый день собрание только о СОЗах и Коллективах, люди ходят все как 1919 году ожидали Чечен и боялись что от прийдут и постреляют так и сичас как бы чиво ожидают все смутные.

Февраль.

 20) Начался сбор денег задаток на тракторы мелиорацию пай в кооперацию так что комисия за комисией не дают покою ни днем ни ночью. Много крестьян отказуется от земли и уежают в Харьков потому, что в деревне жить не возможно зароботков нету а разные налоги и паи давай.  

27 или 28. Убито Председателя СОЗа в Ново-бурлуцком вечером у окно убили два комсомольца. Но эти убийства к хорошому не приведуть потому что при убийствах где не находят убийцу страдает много безвинных людей тех что абсолютно не зная ничиво.

Из Печенежского Района выслано 40 человек на ссылку.

Март 23/-30

Анновский СОЗ разобрал лошадей по домам и инвентарь осталось что человек 25 только в СОЗе.

25/III-30 г.

Было собрание Анновского общества относительно посевкамп. из 1 часу до 8 вечера и подошли к такому заключению, что сеять массивом а в СОЗ не хотят. А Лебяжьевское общество индувидуалы и много СОЗовцев тоже было собрание из 8 часов вечера и до 4х утра и не подошли ни к какому заключению.

Если посмотреть на эту всю картину то видно что народ не хотит этих СОЗов а их насильно прут а поэтому может получится дело сурьезное из посевом.

1/IV-30 г.

Индувидуальные хозяйства и те что подали заявление чтобы выписали из СОЗа не хотят ехать сеять и просють выдать им зерно и говорят что будем сеять каждый свою делянку.

А в Бурлукскому тоже СОЗ разбежался и забрали все то имущество что было суспильнено. А до их приехала милиция и орестовала 5 человек под видом агитаторов и кулаков.

А они арестовали 5 человек представителей и обезоружили их и держали у подвале 2 дня пока приехала милиция из Чугуева и начала рубать и разгонять население то что собралось на площади и до тех пор гнали пока всех загнали в реку Бурлук.

Про селянські повстання і опір комуністичному режиму читайте у матеріалі Богдана Патриляка "СТАЛІН ЯК ПУТІН. ГОЛОДОМОР – РЕАКЦІЯ НА МІЛЬЙОННИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ "МАЙДАН" ПОЧАТКУ 1930-Х"

5/IV-30 г.

У Лебяжьем ночью милиция орестовала 7 человек Ногтя Ф. Золотаря П. Четверика А. Ладыгину С. Чепигу С. Моргуна С. и отправили в Харьков.

20/IV-30 г. Пасха. В это день люди раньше веселились радовались а сичас все люди как будто всех удавило горе смутные разговляться нечем свиней если кто и зарезал то не больше 3-4 штуки на все село. Пасха была во всех житная и ячная за исключением у некоторых была полубелая и то совсем мало.

 "Пасха. В это день люди раньше веселились радовались а сичас все люди как будто всех удавило горе..."

Ночью под Пасху была поставлена карусель в саду около церкви из целью антирелигии но туда никто не пошел за исключением некоторых комсомольцев и выехали сеять СОЗовцы активисты и службовцы.

21/VI

… Цена на хлеб 1 пуд муки ржаной стоить 14 рублей сапоги 70 руб. 1 пара подошвы 17 руб. лошадь хорошая 200 руб. корова хорошая 500 – 600 рублей 1 фунт масла коровьего 3 рубля посного 3 рубля 1 десяток яиц (1р. 30 коп.) мыла 1 фунт 2 рубля сало свиное 1 фунт 2 руб.50 коп.

Мануфактуры нет нигде по всех Харьковских магазинах, селедки в деревне нет а в Харькове рабочим выдают по книжкам табаку тоже нигде нету – только можно купить табаку в спикулянта за 75 коп. 1/8 фунта.

Жизнь становится не возможной терпения нефатает но ничего не поделаешь.

28/VI

Нигде нет денег, серебра и меди если нужно купить на 10 – 20 коп. а мелочи нету то и не купить потому что нету её, всю ценность банки забрали. Картошки чувал стоить 12 рублей.

2/VIII

В Лебяжьевском СОЗе ещё больше 100 десятин ячменя и овса стоить не выкошено, люди не хотят работать... По частным слухам будто бы в южных округах и районах возстание крестьян, потому что невозможно жить жиров нет никаких хлеба не было пока накосили нового а старый был забран и вообще против таких мероприятий.

 "...По частным слухам будто бы в южных округах и районах возстание крестьян, потому что невозможно жить..." 

19/VIII

Цена на скот в Печенеги на ярмарку Лошадь средняя 250 руб. Корова 1000 руб. пара быков до 2000 руб. мука 1 пуд 12 руб. масло коровье 1 фунт 7 руб. десяток яиц – 1 р. 80 коп. 1 пара сапог 120 рублей.

3/IX

Дожди идут уже 2 недели. Созовский хлеб мокнет в копнах и не вязанный порос уже. Началась севба озимых хлебов. Сеять очень хорошо влаги много дожди прошли очень хорошие.

27/IX

Вечером были собрания участковые на счет хлебо-заготовок, чтобы организ. Красный обоз.

30/IX

Вечером Пред. С/с Роман Сова Мачула Фил. Танцура Матв. Овчаренко Сер. Моргун Ник. Лапченко Алексей Сорока Михей сучастием всего актива выгнали из хаты семью Золотаря Пав. Сав. И забрали все из хаты и из сундуков и под видом продажи с окцион. торгу забрали себе а хату и сарай на замок замкнули, а вы куда хотить туда и йди.

23/X-30 г.

За это время из 1/IX-30 выплочено всех видов обложения как-то

Налогу – 1242 страховки 1313 самообложение 1242 на постройку тракторной станции при Рай Исполкоме 10 рублей и все эти налоги как грибы растуть не успеешь отмахиваться как от мух. Хлебо-заготовку давай чуть не каждый день комисия за комисией  проверяют квитанции на зданный хлеб и по всех налогах.

Словом жмут мужика до невозможности. Недаром С.Д.П. и другие партии говорили что будет вам земля без выкупа будете помнить, а мы не верили а теперь уже ясно как без выкупа.

Хотя кровь и пролилась за землю но мы вже не рады ей, потому что нет власти рабочих и крестьян а власть ученаго класса, но прийдет время и этому всему будет конец терпение лопнет у мужика.

22/X была продажа имущества Цыганка Андрея.

28/X-30 г.

Вечером 27 ходили по десяткам по хлебо-заготовке, давай хлеб по контрактации душа с тебя вон. Из десятины середняк 23 пуда, малоимущий середняк 16 пудов, бедняк 12 пудов.

2/XI

Актив села организовывал красный обоз для здачи хлебо-заготовки, фактически не организация была краснаго обоза, а насильная выкачка хлеба у крестьян и у тех крестьян кто больше здал уже а беднота отвезла не более 10 пудов и ноль внимания, как-будто их и не касается.

4/XI-30

Ходили бригады по хатах и опять вези хлеб, я уже здал 20 пудов жита и 8 пуд. 20 ф. ячменя и овса, вечером было участковое собрание и выбрали комисию 18 челов. и ходила эта комиссия по дворам проверяла квитанции сколько кто вывез а потом будет у их заседание комисии и будуть до двору приводить план сколько кому довесть.

5/XI

Ездили по улице и собирали кому сколько назначили я тоже набрал  20 кгр. и, как будто, уже выполнили хлебо-заготовку. Многие из женщин плакали потому что хлеба не фатит а они давай иначе и разговору не должно быть.

7/XI

Праздновали Октябрьскую Революцию. Народу совсем было мало сама молодежь и ученики. На митингу говорили о завоевании Октября и о достижениях…

10/XI-30 г.

Сельсовета председатель Сова Роман и Председатель Кооперации Юдин призывают тех г-н каким доведено план мясо-заготовку до двору и картошку и капусту и давай без разговору.

15/XI

Загадовали на общее собрание по засыпке зерна в амбар на весенний посев, и страховку озимого посева тоже по 8 пуд за посевную десятину жита, но собрание не состоялось.

20/XI

… Днем ходил актив и партийцы по некоторых г-н и искали оружие. И потом ходили бригады по хатам по заготовке семечек и мяса и картофеля.

2/XII-30 г.

... Мука в Чугуеве была 9 руб. пуд ржаная сапоги 120 руб. казенной работы мясо 2 руб фунт, масло коровье 6 руб. фунт, масло постное 6 руб фунт.

[1931 год]

1 – 3/I-30 (так у документі – упор.)

… Мука на базаре в Чугуеве пуд 8 рублей, ячная 6 руб. сало свиное 1 фунт 12 рублей, селедка ½ фунтова 1 рубль мыло щелочное кусок 7 рублей масло постное 7 рублей бутылка. Рабочие не получают жалованье уже 2 месяца и больше жизнь дорожает недовольство растет между рабочими. На крестьян большие налоги …

 Записи січня 1931 року

10/I-31 г.

Были перевыборы с/совета 2го участка, но Рай Исполком признал неправильные перевыборы потому что мало явилось людей на перевыборы, люди совсем не хотят ходит на собрание потому что не нравится политика эта что они назначают сами кандидатов а не общее собрание.

11/I-31 г.

Был суд Моргуну Михею Ив. Нагорному Григорию Зиновеевичу и Горгулю Игнату Семеновичу которых осудил суд первых двух по 5ть лет у допр, а Горгуля на 6ть. все эти люди безвинные, но актив села поставил их как кулаки эксплоататоры наемного труда.

25/I-31 г.

В сельсовете получено Распоряжение обложить население какое плотит сельхоз налог, то обложить еще 90%%, а кулацкие хозяйства 120%%. 25 вечером было собрание К.Н.С. нащет заготовки скота крупнаго 137 штук, мелкаго 40 шт. овец 35 шт. и свиней 40 шт

30/I

Меня призывал Межерицкий Петр Ф в Сельсовет и посылал переписать весь скот на 2м участку а я отказал.

7/II

Сельсовет разослал повестки чтобы каждый гражд. вез зерно трееровой и чтобы сыпать в общий амбар. Но селяне говорят что чистить будем, а сыпать не будем. Настроение в населения очень натянуто по отношению такой политики правительства. Налоги очень непосильны.

1й сельхоз. налог 2й страховка 3й самообложение 4й милиорация 5й) на постройку тракторной станции 6й уплата рабочим при землеустройстве 7й за землеустройство 8й Добавка страховки 25%% 9й добавочный налог еще 100%% до оклада сельхоз налога 10й заем пятилетка в четыре года.

 Щоденниковий запис Несторв Білоуса від 7 лютого 1931 року

Кроме того каждый день гоняют в отбуток дрова возить из лесу в Чугуев дрова рубать в школу больницу и в сельсовет, возить в Район чинов сельсовета и разных представителей и это все не дает жить селянам.

11 – 12/II-31 г.

Мачула Филип Алекс. Колесник Иван Троф, Лапченко Матрена Демид. Цыганкова Мария Семен. Танцурина Елена забирали коров у тех г-н, коим было доведено мясо-заготовки до двору.

Сколько было плачу в каждом дворе, потому что брали последнюю корову оставляя детей без капли молока, и нет никакой жалости к этим малюткам и этим слезам.

26/II-31 г.

Гонют возить дрова из Печенежской дачи на ст Чугуев. Коров берут свиней тоже. На железной дороге положение очень плохое паровозов нефатает угля на заводы и фабрики нету многие уже остановлены через нестачу угля (из газет 20/II-31 на ст Дебальцево собралось 11563 вагона из углем через неподачу паровозов)…

 1/III-31 г.

Актив продал хозяйство Горгуля Игната Семеновича и Моргуна Савелия Авксентьевича.

12/III

… 11/III меня требовали в С/совет и предлагали записаться в Соз и идти вербовать в Соз новых членов но я отказался.

14/III

Призывали меня в С/совет и спрашивал предсельсовета Лихтин и секретарь комячейки Карый почему не плачу разных налогов и страховой фонд зерна я а ответил что денег нету и зерна нету и за это меня посадил в холодную Карый секр. комячейки.

15/III

Колянда Андрей Митрович пришел до Горгуля Игната Семеновича выбрал картошку из погреба, собрал зерно из гореща, вынес подушки и[з] хаты и сказал семье Горгуля  чтобы до 4х часов не было вас тут а картошку и зерно отправил в С/совет.

16/III

Мачула Филип Алексеев. и Танцура Матвей Никифор. выгнали из хаты семью Савелия Аксентьевича Моргуна.

21/III

Роспродано хозяйства активом Ногтя Федора Филиповича, Кравченка Степана Федоровича, Четверика Ивана Радионовича и Деренька Ануфрия Климов. Продано клуни сараи столы стулья диваны табуретки коров забрали и пчел у Деренька 30ть колодок.

22/III-31 г.

Забрал Мачула Филип Алекс. и Чуев Антон Савельевич у Мягкаго Тихона Захарьевича посевное зерно и все какое было на чердаке за то что он отказался лезть на чердак до соседа и его Мягкаго отправили в милицию.

31/III

Проверка платежей и засыпка страх. фонда зерна в амбар. Собрания участковые и общие насчет Колективизации. Но никто не пишется за исключением 3х человек…

8/IV

Был пробный выезд по подготовке на посев Созовцев и Инд[ивид]увалов был митинг и предлагали писаться в Соз но никто не записался, была премия кто лучше выехал премия такая табак катушки ниток и конфеты а Цыганку Козьме переда на сапоги за то что подал заявку в Соз 7/IV-31 г.

9/IV

Мука вальцовая пшеничная на базаре в Чугуеве стоить 55 руб. пуд, курица 13 рублей.

12/IV

Пасха. Розговлялись пасхой и по 1му яичку съели а больше нечем не было потому что пятилетка все уничтожила то было своего мяса нету то можно было купить а теперь и днем с огнем мяса и сала не найдеш. С 11го на 12е ночью выпал снег так что Пасха была на снегу.

29/IV

…28го был суд. Костюку Алексею Романовичу и Позменому Василю Осиповичу за срыв посева бурака но эти люди совершено невинны виновата та организация какая делала расплату за бурак потому что если селянин вывез на 70 – 80 – 100 рублей бурака то при ращете нечиво не получить.

Потому что делали выворот за паи на строительство на мелиорацию и еще какие то а на остальные облигацию (пятилетка за 4ре года) и оказуется что дядько получил пшик за свой труд, а потому теперь и не хотят сеять а они вину свалюют на невинных и присудили перваго на 6 лет, а 2го на 2 года.

30/IV-31 г.

Узяли коров у Моргуна Леонтия Григорьевича Титова Кондрата Николаевича Савостьянова Александра Павловича и Титова Григория Ивановича.

13/VI

Толоку разделили и начали пахать каждый свою в Совхозе денег нету расплачиватся нечим и вообще денег в Государстве нет и на постройках тоже расплаты нету уже месяца по три.

17/VI-31 г.

…Аресты 10%-ков везде и в Совхозе в Харькове и по деревнях. Даже детей 14 и 15 летних и тех орестовуют и сажают. Допры переполнены даже на чердаках сидят орестованные под железной крышей летнего времени.

25/VI и 26/VI

Как ночь так и гонют в С/совет и держут по целым ночам в Совете давай деньги. Это не жизнь а наказание применяют метод такой что не когда и некем не применялся даже буржуазными правительствами.

1/VII-31 г.

Вечером были обыски у Горгуля Самойля и у Моргуна Савелия и целую ночь были сторожа око них.

2/VII-31 г.

Рано утром посажали на подводы семьи Горгуля Игната жену его детей и невестку его сына жену Степана и Моргуна Савелия тоже всю семью и отправили на ст. Граково на выселку на север а ихних мужей отправили 1/VII-31 г. на ст. Граково из милицией а семейства отправляли актив и комсомол. Моргуна Михея Ив. и его семью, только воротили его отца старика годов 70.

7/VII

Ссыльных отправили из ст. Граково в 3 часа утра из Печенежскаго Района Чугуевскаго и Змиевскаго.

26/VII

Было общее собрание Созов и Единоличников на щет хлебо-заготовки. На наш сель совет  105 000 пудов а те годы было по 40 000 пудов и то трудно было выполнять, а в этом году и совсем потому что урожай плохой из десятины не больше 40 пудов жита. 

8/VIII

Сельсовет забрал коров у селян 18 штук, сколько было плачу за коровами. Рознесено повестки некоторым мужикам на хлебо-заготовку от 150 пуд до 350 пуд.

"Это не жизнь а наказание применяют метод такой что не когда и некем не применялся даже буржуазными правительствами". Міліціонери із відібраним у селян зерном. Херсонщина. Фото 1932 року.  

18/VIII

Перевеял жито и пшеницу. Жита набрал всего из гектара 42 пуда. Пшеницы озимой из гектара 43 пуда.

2/IX-31 г.

…Ячменя навеял всего 50 пудов.

13/IX

Весь комсомол и актив гнали селян чтобы везли хлебо-заг. красным обозом, и чуть не каждую ночь гонют на сборы по хлебо-заготовке.

17/IX

Весь актив села ходил из двора в двор и у многих селян забирали хлеб оставляя пудов по 5 и 10 на семью.

18 – 19/IX-31

Тоже самое что и 17 числа и повыгнали из хат Коваленка Леонтия Лапченка Николая Ногтя Ивана Демянова Ларіона Кравченка Карпа у Ногтя Ивана актив забрал даже и из сундука все и сундук забрал Чуев. Моргуна Леонтия Гр. Кравченка Трофима Ст.

1/XII-31 г.

…ежедневно собрание участковые и только начиная с 9ти часов вечера и до утра и только и разговоров и агитация что хлебо-заготовка платежи облигации и Коллективизация, и так уже надоело что селяне не знают что и делать, хлеб выполнило совсем мало.

Из 2го участка выполнило только человек 10ть по заготовке ходют наши бригады и из других с/с и буксирная бригада из Балаклея, и если кто и выполнил хлебо-заготовку то все равно идуть бригады и ищуть зерно щупом и в соломе в полове и где только они не ищут и забирают даже по 5-10ть фунтов, курей груши масло сыр – и тогда варют в штабу и едят, кто что попал то и тянет у меня бригада была в хате и один из них украл гребешек частый и кусок мыла и такие штуки чуть не в каждой хате словом полнейшая анархия и произвол жалоб негде не принемают не в Районе не в Центре.

1/XII-31 г.

Из хат выгоняют а все барахло из сундуков продают сокциону а хозяев выгоняют чут не голых, хлеб забрали и в Артелях колхозах и в Совхозах так что на весну сеять навряд-ли будет чим, лошадей селяне режут и едят почем попало а сколько лошадей бросают мужики в Харькове в Чугуеве и на дороге так что каждый день ходют безпризорные лошади по селу, не смотря на то что есть приказ Совнаркома и Вуцка но не что не помогает лошадей псують почем попало так что на весну останеца лошадей совсем мало.

 Розкуркулені. Село Удачне на Донеччині поч. 1930-х років

Даже посевной материял забрали скрость и в колхозах и в Совхозах.

27/XII-31 г.

В 12 часов ночи загадали идти в штаб из хлебными квитанциями и из денежными и держали до утра только и говорять что накладай вези бери облигацию.

28/XII-31 г.

Выгнали из хат и попродали все имущество таких г-н Коваленко Алексей Хар. Ноготь Яков Андр, Кравченко Павел Никонор. Моргун Николай Лаврентьевич. 27/XII-31 г.

Выгнали из хат таких граждан Коляда Максим Остап. Мачула Фома Михайлович. Все означенные граждане имели имущество по социальности м[ало]-середняцкое за исключением Кравченка Павла в тово было середняцкое.

1932й год

1/I-32 г.

…из 1го на 2е требовали в штаб нашу всю улицу и меня перваго стал спрашивать бригадир Балабай везеш хлеб а я отвечаю что хлеба нету тогда он меня арестовал и отправил из десятским в С/с а там тоже представитель Р.И.Ка тоже самое давай хлеб

2/I-32 г.

Призывал Балабай меня у штаб и опять давай хлеб а то все равно продадим имущество и тебя посодим как середняка невыполнившего хлебо-заготовку, а я ему отвечаю разве и то середняцкое хозяйство что даже не имеет плуга и бороны а он отвечает все равно бедняк и середняк, а хлеб давай.

А у меня на сегодня осталось муки пуда 2½ или 3 та кукурузы в колосках мешка два а больш[е] нет никакого зерна и теперь я не знаю что будет дальше, а у многих крестьян уже совсем нету и куска хлеба а у Харькове хлеб печеный стоил 2 рубля 50 к. теперь уже 4 рубля.

3/I-32 г.

Ходили бригады опять по дворах и забирали хлеб забрали у Мачулы Кирила 2 мешка жита пудов 5ть и фунтов 7 насеня и фунтов 20ть ячменя а меня десятские выгнали чтобы я отвез у штаб то зерно.

5/I

Явилась бригада смотрела в хате в клуне ширяла в солому и в полову. И заставили собрать кукурузу в кочанах и с пуд ячменя, отвесть в штаб так я все это собрал и отвез в штаб …а у Бутенка Филипа забрали муку всю горох квасолю кукурузу а им нечиво неоставили.

6/I

Некаких особенностей не было. Свят вечер наверное не было и не будет таких вечеров. В этот вечер люди раньше веселились ожидая праздника, а сичас у многих нету хлеба,  детей из вечерей нету и по улице не было, а мы ели борщ постный та кашу из буряковой юшкой и немного в ней груш.

7/I-32 г.

Рождество в этот праздник раньшие годы приготовляли селяне хорошие обеды, холодное жаркое белые пироги из рисом и начинкой пиво водка. Словом было из чиво готовить потому что ¾ села резали свиней к празднику. А в этом году во всех даже и борщ был постный за исключением тех у ково конина была то ели мясо хотя конское. А у меня тоже был борщ постный.

9/I

Требовали меня в С/с и также всех г-н 2го уч. чтобы брали облигации… И каждому суют на 40 р. 30 – 20 бери душа с тебя вон. У меня спросил на сколько имееш облигаций 3го вырешальн.

Я сказал что на 5 руб. он Предс. С/с, Мачула Ф. и Пред. Р.С.І. сказали должен узять на 35 р.  а я говорю что у меня денег нету и за это Пред. Р.С.І. меня посадил в холодную да еще толкнул в плечи и выругался матерным словом говорит пойди прохолодись.

Так – что жаловаца некому потому что Пред. Р.С.І. сам безвинно сажает и ему приходица жаловатся.

10 – 11/I-32 г.

Ходют бригады по селу и забирают хлеб – зерно у ково найдут каждый день почти гоняют в отбудок.

 "Ходют бригады по селу и забирают хлеб – зерно у ково найдут..." Уповноважений Арбузинського РПК Гєков і його бригада під час хлібозаготівель в селі Ново-Красне Арбузинського району (нині - Миколаївська область).  Фото листопада-грудня 1932 року

13/I

Получил извещение на добавку М.Т.С. на 9руб. 70 коп.

14/I

Уплотил На М.Т.С.

10/II

Работал в Совхозе № 3. Обеду не варили только выдали хлеба по 190 гр. и ужина не было только кипятку согрели и в ково был сахар или конфекты, тот пил чай а то и с солью пили и выдали хлеба на ужин по 190 гр.

11/II

не было завтрака и обеда один хлеб и кипяток на ужин кукурузяный кандер.

16 – 17 – 18/II

Работаю на опытном а в Харькове мука ржаная 48 руб. пуд а печеный хлеб весом 2 кило 5 – 6 рублей. А мы ужинали вареное жито и раньше 3 раза варили рожь а хлеба дают по 600 гр. на день.

27/II

Ездил за хлебом и потом воротился из ст Заосколье потому что билетов нельзя было купить люди по 5 дней ожидают билетов.

25/V-32 г.

…Мука на базаре в Харькове ржаная 1 пуд 90 руб., пшена 1 пуд 120 руб.

 26 – 31

Все время гонют сеять но сеять нечим. Селяне какой и дома то хоронятся что бы не видел председатель а то как ково увидит, так и арестовует.

19/VI

...Сельсовет приказывает брать просо и ехать сеять, после частых и сильных дождей все позаростало как в индувидуальных хозяйствах мало осталось не пополено а в Колгоспах и в Совхозах по пропашных культурах хоть коси сено.

Цена на хлеб 80 рублей пуд муки ржаной масло коровье 9 – 10 руб. фунт, молоко ¼ ведра казеннаго 350 и 4 рубля. Много людей пухлых от недоедания так что страшно на тех людей и смотреть.

23/VII

…Я кончил косить жито, поставил 23 копны жита на трех дачках и уже смолотил 1 копну на околот и смолол муки 2½ пуда, так что уже едим хлеб сколь кто съест.

27/VII

Смолол муки 9 пудов, молол на мельнице Эсхар, отмеру берут 7½ фунтов с пуда на простой камень.

2/VIII-32

План хлебо-заготовки на Лебяжьевский С/с 42 тысячи, которых мы не всилах выполнить опять останемся и на этот год голодные да еще дужче чем в прошлом году, молоть теперь только из довідкой от С/с. С 1го/VIII и только по 30 фунтов на едока а на базаре в Чугуеве муки и печенаго хлеба уже не увидишь потому что милиция отберает.

Лошадь средняя 800 рублей корова 1200 рублей коза 300 – 350 руб пчеляной мед 7 рублей кило, в этом году очень много меду.

10/VIII

Получил налоговой лист на 42 р 02 коп. и получил кантрационную книжку на 53 пуда…

31/VIII-32 г.

Помолотил хлеб за это время от 10/VIII навеял жита 66 пудов, 16 пудов уже отвез хлебо-заготовки, за которые получил 14 руб. 33 коп., а если еще вывезть мне 37 пудов та посеять, то мне ничиво не останется для прокормления семьи.

 20 – 21 – 23/IX-32 г.

Газета Шляхом Ленина от 26/IX-32 г. Выдавництво Печенежскаго Рай Исполкома что в селе Печенегах за покражу кукурузы в Артели Зірка г-ми Коротю Петра и Котротю Васыля выездна Сесия Областного суда присудила разстрелять а Барышпольця Юхыма Юхымовича молодого учителя 18 годов на 10 годов из выселением за пределы Украины и из конфискацией его имущества.

29/IX-32 г.

Вызывало Печенежское Г.П.У. спрашивал начальник почему на поле растут бурьяны почему крестьяне плохо обрабатывают землю почему не хотят сеять бурака а если кто и посеял то не выполол какая в общем причина…

14/XI-32 г.

Началась хлебо-заготовка и началась продажа имущества тех крестьян которым доведен план хлебо-заг до двору продали Горгуля Самойла и Золотаря Фалимона...

7/XII-32 г.

Все время идет хлебо-заготовка, отдают под суд от 5ти и до 3х годов из хат выгоняют хлеб до 1 фунта забирают словом отдай весь хлеб а сам из детьми оставайся на голодную смерть.

 Різдво 1932 року

1 января 1933 года

Поступаю работать на Эсхар на постройку подстанции и работаю до 19го числа, а 19го увольняют за невыполнения хлебо-заготовки 1 центнера и 80 килограм.

22/I-33 г. Приежаю домой из Эсхара а 21/I-33 г. приходил милиционер за мной и хотел арестовать по распоряжению Г.П.У.

23/I-33 г. Я уежаю в Харьков и поступаю работать на с-базе Харьковскаго М[ясо]-комбината по 73 рубля 92 копейки на месяц, обед стоить 80 к. из 2х блюд ужин 40 коп. из 1го блюда.

А в деревне совсем жить нельзя хлеба нету люди пухнуть с голоду, ходют как тени голодные на базаре купить хлеба стоит буханка 5 фун. 25 рублей.

Февраль 1933 года

Хлеб в Харькове буханка 5 фун 30 рублей стакан пшена 3 рубля, стакан муки  2 р. 50 к. квасоли 3 рубля, сахар был по Церабкоопах и Хаторгах 14 рублей кило а теперь нету негде совсем а разное барахло на базаре стало дешево потому что оно некому не нужно только каждый и продает на кусок хлеба.

 Март 1933 года

Открыли у Харькове по Харторгах хлебну продажу по комерческим ценам то коло каждаго магазина очереди людей от тысячи и до трех тысяч человек и стоят по целым суткам в очереди.

"Открыли у Харькове по Харторгах хлебну продажу по комерческим ценам то коло каждаго магазина очереди людей от тысячи и до трех тысяч человек и стоят по целым суткам в очереди". Фото Александра Вінербергера, 1933 рік 

А в селе план до двору на весений посев лес тоже навоз возить в поле и разные другие отбутки, налоги тоже мясо-заготовка тоже, а на почве голода из погребов выбирают все что попало бураки капусту картошку коров воруют словом тянут, что только можно и что попало. Дуплинат Герасим зарезал своего собаку и съел.

29/III-33 г.

Я приехал из Харькова и думаю уже больше не ехать потому что за месяц и на рубашку не заработаеш, жалованье в месяц 73 руб. 92 коп. а за завтрак в среднем рубль обед 80 коп. и ужин 40 копеек так что все жалованье идет на харчи.

29/III-33 г.

А дома люди ходют по полю и роют оставшие бураки в земли и тем кормлются а они мерзлые никуда не годные а их надо людям кушать. Дуплината Василия сын годов 20ти пошол за бураками да там и умер.

31/III-33 г.

В Бутенка Трофима Конд. на огороде подобрали Кихача Василя и отправили в больницу тоже умирает с голоду.

 2/IV-33 г.

Люди едят из подсолнуха сердцевину сушут и толкуть и потом мешают из бураками и из половой и пекут коржи.

4/IV-33 г.

Я вступил в Артель (Цегля Лебяжье). …Я пошел на работу в артель и отвел коня и ход и отвез на посев кукурузы 25 фунтов и проса 15 фунтов.

8/IV-33 г.

Люди мрут с голоду всех возрастов а в особенности дети очень мрут в некоторых семействах вымерли все малые дети от грудных и годов до 10ти.

16/IV-33 г.

Пасха. Я был на работе в артели скородили а на селе людей и не видать, раньше было веселились люди качели гармони игры все возможные а сегодня везде уныние и голод.

Розговлялись постным борщом, немного жареной картошки и молочная каша дала молока кума Манька. Калихочь Пилып забрал в яру мясо дохлой лошади перелитое карболкой и понес домой.

"...раньше было веселились люди качели гармони игры все возможные а сегодня везде уныние и голод". Голодні селяне у пошуках долі. Фото Александра Вінербергера, 1933 рік 

17/IV-33

На сегодняшний день хоронить 11 душ умерших из голода.

30/IV-33

Идут частые дожди и холодно посев производится очень слабо потому что зерна нету лошадей тоже нету а если у ково и есть лошадь то все равно она очень слабая так что и в бороне не выхаживает дня. Так что в этом году еще больше будет недосеву.  

А люди знай мрут так что в одну яму кладут душ по 6 потому что некому могилы копать.

27/IV Умер Бутенко Николай Федорович молодой парень 22 лет настоящий гвардеец большого роста красивый и пришлось умереть голодной смертью лиш потому что сельсовет не дал ему справки как сыну розкуркуленого отца, а без справки негде на работу не примают, а весной когда уже он совсем ослаб тогда и работа была, но он не мог работать и пришлось ему умереть голодной смертью.

13/V-33 г.

… Колгоспы знай сеют наверно будут сеять до Петрова дня. Люди знай мрут из голоду.

 12/V умерла Черная Параска актевистка кандидат партии, как людей продавали за невыполнение хлебо-заготовки, так она вечером на радощах в школе танцювала, а теперь издохла из голоду как собака.

20/V-33 г.

Ежедневно мрут люди из голоду. Сельсоветом назначена санитарная комисия для уборки трупов и похорон их потому что хоронить тех людей некому так теперь сельсовет выгоняет людей и роют большую яму душ на 10 и тогда зарывают. Много людей взрослых и детей как посмотришь так это живые мертвецы.

31/V-33 г.

Дожди идут все время уже две недели и большие очень полоть уже надо край но невозможно. А люди мрут своим чередом.

4/VI-33 г.

Дожди идут все время и очень холодно, все заросло бурьянами так что надо полоть но дожди не дают. Цены на хлеб печеный кило стоит 8 – 10 рублей, пшена стакан чайный 3 руб. масло коровье 18 – 20 рублей фунт, молока литра 2 руб. 50 коп. и 3 рубля.

10/VI-33 г.

Люди умерают голодной смертью как-то по станциях жел. дор. в Харькове на поле и некто не убирает. На пример Костенко Николай умер около Таганки уже целый месяц и некто не убрал трупа, а каждый день мимо ездят командиры Красной армии. И нет дела некому что труп уже разложился что нельзя мимо идти.

"Люди умерают голодной смертью..." 6 червня 1933 року 

28/VI-33 г.

Дожди все время идут очень большие день и ночь, так что все остается невыполоно а люди знай мрут голодной смертью.

9/VII

Уже начинают срезать колосья жита и готовить кушать. И уже осудили 3 души за колосья и дали по 6 лет и по 8 годов лишения прав с высылкой в далекие табора.

15/VII-33

Умерла Мамаша в 11 часов вечера на 68 году жизни умерла по случаю недоедания.

 "Умерла Мамаша в 11 часов вечера на 68 году жизни умерла по случаю недоедания." Запис 15 липня 1933 року

16/VII-33

Разрешено косить жито у кого спелое. Охраняют красно-армейцы чтобы не срезали колосья а кого поймают так приводют в сельсовет.

22/VII-33 г.

Косовица началась частично молоть без довидки с/с не дают не колхозам не единоличникам.

27/VII-33 г.

Жнива начались полным ходом но дожди мешают а сельсовет инд[ивид]увалов гонит косить но как людям ехать когда люди голодные и не дают молоть и у многих отобрали ступы говорят вези хлебо-загот. тогда дадут смолоть 16 кгр на душу а я когда косил траву, то ели лягушок, на вкус хорошие мясо белое и на вкус как рыба.

29/VII-33 г.

У нас на кирпичном заводе хлеба нету варют на завтрик жито а на обед борщ и жито с молоком и на ужин тоже жито. Словом кормит с/власть крестьян хуже нежели когда-то кормили люди свиней.

31/VII-33 г.

В совхозе 1й Индустриальный сего числа рабочим выдано хлеба по 100 гр. на день та варили борщ а вперет давали хлеба по 800 гр. а варили овес словом кормлют как свиней да лошадей.

1/VIII

Получил извещение на налог и на самообложение того на 23 рубля 22 коп. и самообложение на 23 руб 22 коп. Есть объявление на станциях ж.д. желающим на поселение в Полтавскую губ. дают лошадь корову и хату и желающие ехать только на уборки хлеба скосить и связать гектар 18 пудов, а связать за косилкой 10 пудов.

16/VIII-33

Из рассказов очевидцев работавших на Полтавщине по уборке хлеба, что там люди так вымерли, что в деревне нет ни одной живой души и у многих хатах вся семья лежит умерша трупы разложились и некому убирать.

 "...в деревне нет ни одной живой души и у многих хатах вся семья лежит умерша трупы разложились и некому убирать..."

[1934]

1/III-34 г.

Постановление С.Н.К. об отстрочке хлебо здачи за 1933й год невыполнивших колхозов и Единоличными хозяйствами в 33 году то должны выполнить этот долг в течении следующих 3х лет.

14/III-34 г.

Перечет всех запасных по 40 лет. Жизнь крестьян никуда негодная. Непосильные налоги, мясо-заг. культ. збор, кто не выполнил штрафуют и даже коров берут.

8/IV

Пасха. Разговлялись борщом постным. Но пасхи были хотя из житной муки но все-таки были а мяса сала и яиц не было.

28/IV

Начали цвесть сады очень стало тепло но дождя нету земля очень высохла так что кто и зна, что и будет.

Для цієї публікації Щоденник Нестора Білоуса упорядкувала Ніна Лапчинська.

Читайте також: 

ДОНОСИ, САМОГОН І БАЙДУЖІСТЬ ДО МАЙНА. ЯК ГОЛОДОМОР ЗМІНИВ ЖИТТЄВИЙ УКЛАД СЕЛА

Радянська преса 1932-1933: "Голодні бунти на Заході, нові ресторани у Харкові"

"Українські зошити" - французький комікс про Голодомор і ностальгію за СРСР

Голод у СРСР. Уривок із книги Тимоті Снайдера "Криваві Землі"

Всі матеріали за темою "Голодомор"

Гарвардські студії Омеляна Пріцака… під кутом зору КГБ УССР

Професор Гамбурзького, Вашингтонського, Гарвардського, Київського університетів, засновник і перший директор Українського наукового інституту в Гарварді, сходознавець зі світовим ім'ям, знавець півсотні мов, дослідник давньої історії України, зокрема джерельної бази, яка свідчила про осібні витоки української державності і про українські терени як центр державотворення. Саме послідовний україноцентризм Омеляна Пріцака став головною причиною прискіпливої уваги до його постаті КГБ УССР.

Фундаменти палацу Кирила Розумовського. Історична довідка об'єкта культурної спадщини

В результаті обстежень залишків мурувань XVIII ст. в садибі по вул. Івана Мазепи у Києві, з’ясувалося, що під руїнами будівлі кінця ХІХ ст. збереглися фундаменти та підвали київського палацу останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Цю пам’ятку ще в 30-х роках минулого століття вважали беззворотньо втраченою. Я терміново виготовив історичну довідку, за якою Департамент охорони культурної спадщини КМДА мав би внести фундаменти палацу Кирила Розумовського до переліку щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Однак Департамент відхилив довідку і правоохоронного статусу об'єкту не надав.

Хрест Симона Петлюри – капеланам Армії УНР

У червні 1944-го в Рівненському рибтресті в одній із шухляд столу працівники знайшли дві грамоти до Хреста Симона Петлюри. Цупкі аркуші бланків із тризубом, оригінальною печаткою червоного кольору та фразою "Іменем Української Народної Республіки…" не могли не привернути увагу й не насторожити.

Військовий цвинтар у Львові. Що стало предметом суперечки

Львів майже щодня прощається із загиблими захисниками. На Марсовому полі вже поховані близько 800 Героїв, які віддали своє життя у російсько-українській війні. Це місце стало символом відваги й самопожертви, що нагадує про високу плату за свободу. У Львівській міськраді оголосили конкурс та обрали проєкт військового цвинтаря, який має стати місцем "сили та спокою". Натомість у місті почалися жваві суперечки щодо вибору проєкту-переможця.