Міністерство юстиції проти КПУ. Адміністративний позов

"...зазначені факти свідчать про антиконституційну діяльність партії та є доказом вчинення КПУ в особі її лідерів та членів дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, що є підставою для заборони діяльності".

Окружний адміністративний суд

міста Києва

вул. Командарма Каменєва 8, корп.1,

м. Київ, 01014

                                                  

Позивач 1: Міністерство юстиції

України

вул. Городецького, 13,

м. Київ, 01001

тел: 278-37-23,

електронна пошта: Law@minjust.gov.ua

 

Позивач 2: Державна реєстраційна

служба України

вул. Марини Раскової, 15,

м. Київ, 02660

тел.: (044) 233-64-96

електронна пошта:

info@drsu.gov.ua

 

Відповідач: Комуністична партія

України

вул. Борисоглібська, 7, м. Київ, 04070

тел:(044) 238-93-76

(інші засоби зв’язку не відомі)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про заборону діяльності Комуністичної партії України

Комуністична партія України (далі – КПУ та/або Партія, та/або Відповідач) зареєстрована Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст та/або Позивач 1), що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію об’єднання громадян № 505 від 05.10.1993 (копія додається у додатку 1).

Відповідно до статті 2 Закону України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2365-III (далі – Закон) політична партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Згідно зі статтею 3 Закону політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.

Статтею 18 Закону встановлено, що державний контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Згідно зі статтею 21 Закону політична партія може бути за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Відповідно до абз. 2 пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 02.07.2014 (далі – Положення про Мін’юст), Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що, серед іншого, забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань. Згідно з пунктом 3 Положення про Мін’юст основними завданнями Мін’юсту України є, зокрема, забезпечення формування та реалізації політики з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань.

Поряд із цим Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворено Державну реєстраційну службу України (далі – Укрдержреєстр та/або Позивач 2), на яку покладено функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 219 від 02.07.2014 (далі – Положення про Укрдержреєстр), Державна реєстраційна служба України центральним органом виконавчої влади який реалізує державну політику, зокрема, з питань державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань.

Підпунктами 15, 18 пункту 4 Положення про Укрдержреєстр встановлено, що, серед іншого, Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань здійснює відповідно до законодавства реєстрацію політичних партій; здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії;. Крім того, вказаним пунктом Положення визначено, що Укрдержреєстр є органом, який забезпечує ведення та функціонування Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань.

Таким чином Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію політики з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, тоді як Укрдержреєстр є центральним органом виконавчої влади який реалізує державну політику з питань державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань.

З наведеного можна зробити висновок, що як Мін’юст, так і Укрдержреєстр відповідно до Закону наделені повноваженнями звертатися до суду із вимогою про заборону діяльності політичної партії.

Відповідно до статті 5 Закону утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

1) ліквідацію незалежності України;

2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;

4) підрив безпеки держави;

5) незаконне захоплення державної влади;

6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;

7) посягання на права і свободи людини;

8) посягання на здоров’я населення.

Згідно з частиною 2 вказаної статті політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.

На думку Позивача 1 та Позивача 2, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людин. Крім того представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань, що підтверджується наступним.

1. Дії лідерів та членів Партії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України (пункт 3 частини 1 статті 5 Закону):

 • З інформації, розміщеної на сайті Верховної Ради України, фракція КПУ не брала участь у голосуванні 11.03.2014 за проект Постанови "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з зупиненням дії рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 06.03.2014 про проведення 16.03.2014 загальнокримського референдуму" № 4388.

У вказаному проекті Верховна Рада України, серед іншого, звернулася до Росії з вимогою негайного виведення військ із території України та припинення агресії проти української держави та гарантування її територіальної цілісності та незалежності.

Як вбачається з офіційного сайту Верховної Ради України, на якому наведене поіменне голосування за проект зазначеної Постанови, з 32 присутніх депутатів фракції КПУ, під час голосування проголосували "За": 0, "Проти": 0, "Утрималися": 0, не голосували: 32, відсутні: 0 (роздруківка з сайту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g _id=4125 додається у додатку № 10).

Беручи до уваги політичну ситуацію на території Автономної Республіки Крим (далі – АРК), зокрема, підготовку до проведення незаконного референдуму, який у подальшому призвів до тимчасової окупації АРК з боку Російської Федерації, відмова представників КПУ взяти участь у голосуванні свідчить про підтримку Партією політики Російської Федерації, спрямованої на захоплення Криму.

З наведеного вбачається, що КПУ своє "мовчазною згодою" підтримувала порушення територіальної цілісності та суверенітету України зі сторони Російської Федерації.

 

 • Указом Президента України від 07.03.2014 № 261 дію Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 06.03.2014 № 1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму" було зупинено.

Не зважаючи на це, 13.03.2014 за безпосередньої участі першого секретаря Кримського республіканського комітету Кримської Республіканської організації КПУ О.А. Соломахіна, у Верховній Раді АРК було підписано Меморандум про спільні дії чотирьох політичних партій, представлених у Верховній Раді АРК (серед яких і КПУ), спрямовані на успішне проведення 16 березня 2014 р. так званого загальнокримського референдуму (копія меморандуму додається у додатку № 11).

У Меморандумі за підписом, зокрема, представника КПУ О. Соломахіна було рекомендовано членам своїх організацій і всім своїм політичним прихильникам підтримати перше питання, винесене на загальнокримський референдум: "1) Ви за возз’єднання Криму з Росією на правах суб’єкта Російської Федерації?" (роздруківка з сайту http://www.rada.crimea.ua/ news/13_03_14 додається у додатку № 12).

Факт перебування О.А. Соломахіна на посаді керівника Кримського республіканського комітету Кримської Республіканської організації КПУ підтверджується довідкою Укрдержреєстру від 04.07.2014 (оригінал додається у додатку № 5).

 • Як вбачається зі статті "Крымские коммунисты "гуськом" побежали к Зюганову (ФОТО)", яка розміщена 12.04.2014 перший секретар Республіканського комітету Компартії України О.А. Соломахін підтримує приєднання Криму до Російської Федерації (роздруківка з сайту http://crimea. comments.ua/news/2014/04/12/125000.html додається у додатку № 13).

Зі слів О.А. Соломахіна, він робив усе, щоб Крим приєднався до Росії. Зазначає, що приєднання Криму до Росії - "яркое событие, которое в Крыму ждали 23 года". "Все эти годы мы делали все возможное, чтобы приблизить этот счастливый день".

Враховуючи, що Росія незаконно визнала Автономну Республіку Крим незалежною державою та згодом незаконно приєднала Крим та місто Севастополь як нових суб’єктів Російської Федерації до своєї території, окупувала територію України, Позивачі вважають, що такі висловлювання посадової особи КПУ О.А. Соломахіна такими, що спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що відповідно до статті 5 Закону України "Про політичні партії в Україні" є підставою для заборони діяльності політичної партії.

 • 06.05.2014 Верховна Рада України підтримала рішення про видалення фракції КПУ із закритого засідання парламенту через "сепаратистські заяви" лідера комуністів Петра Симоненка. Голова КПУ зазначив, що: "Одесса стала позором нынешнего национал-фашистского режима, который убивает мирное население, сжигает его. … мы и призываем, коммунисты, сегодня к пониманию того, что немедленно надо прекратить террористическую операцию против своего народа …. немедленно принять решение о изменении в Конституции и федерализации страны Украина." (роздруківка з сайту http://iportal.rada.gov.ua /meeting/stenogr/show/5260.html, додається у додатку № 14).
 • у мережі YouTube 04.05.2014 розміщені заяви першого секретаря Слов’янського міського комітету КПУ А.П. Хмельового про залучення бойовиків із Криму до терористичної діяльності у місті Слов’янську: "К нам еще прибыли первые подразделения из обещанных, того, что обещали Крымчане к нам просочились…" (диск (додаток № 29), відео № 1, 0:43 – 0:50).

Крім того, А.П. Хмельовий заявляє, що "чем больше будет Киевская власть проводить подобную политику, тем больше сопротивления они от нас получат (1:10 – 1:17). "Нам бы лучше, что бы эти баррикады остались. Было бы правильнее их не разбирать, которые мы соорудили второго числа" (3:40 – 3:47).

Скрін-шот сторінки з мережі YouTube, на якій розміщене назване відео доається у додатку № 15.

Факт перебування А.П. Хмельового на посаді першого секретаря комітету Слов’янської міської організації КПУ підтверджується довідкою Укрдержреєстру від 04.07.2014 (оригінал додається у додатку № 5).

                                                                     

 • 01.05.2014 в Донецьку комуністи провели мітинг присвячений Дню міжнародної солідарності трудящих. Близько 100 чоловік викрикували гасла "Ахметов – вон!", "Референдум!", "Бойкот выборам Президента!". Перед комуністами виступили лідери КПУ, а також представники самопроголошеної Донецької народної республіки (далі – ДНР).

На мітингу секретар по ідеології КПУ Ольга Волкова закликала "не подчиняться киевской хунте и готовиться к референдуму", так вона назвала захід, який планувала провести ДНР 11.05.2014 (псевдореферендум про незалежність ДНР) (роздруківка з сайту http://novosti.dn.ua/details/224054/, додається у додатку № 16);

 • За власним повідомленням лідера КПУ П.М. Симоненка, він брав участь у сепаратистських мітингах у південно-східних регіонах, відкрито підтримує дії сепаратистів, про що неодноразово заявляв у Верховній Раді України: "Мы – коммунисты Вас поддерживаем в статусе русского языка, который вы отстаиваете как второй государственный. Мы вас поддерживаем в стремлении поддержать свои интересы, обсуждая все эти вопросы на местных референдумах…" (роздруківка з сайту http://www.rada.gov.ua/meeting/ stenogr/show/5232.html, додається у додатку №17).
 • Як вбачається з листа Генеральної прокуратури України від 01.07.2014 № 07/1/1-14317-14 (далі – Лист від 01.07.2014, копія додається у додатку № 6), органами прокуратури виявлено, що представниками КПУ вчиняються кримінально-карані діяння, зокрема передбачені статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 2583 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України (далі – КК України):

-                     Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040640000898 від 02.03.2014 за частиною першою статті 110 КК України за фактом здійснення членами КПУ закликів до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

До вказаного провадження 25.04.2014 приєднано матеріали кримінального провадження № 42014040000000178 від 15.03.2014 за частиною другою статті 110 КК України за фактом вчинення групою осіб дій щодо зміни меж території України, а також публічних закликів до від’єднання Дніпропетровської області від України та приєднання до Російської Федерації. (вчинення, зокрема, членом КПУ В.І. Бідняком, сепаратистських дій під час проведення 1, 9 та 16 березня 2014 року мітингів у місті Дніпропетровську).

Факт перебування В.І. Бідняка на посаді керівника Ленінської районної м. Дніпропетровська організації КПУ підтверджується довідкою Укрдержреєстру від 04.07.2014 (оригінал додається у додатку № 5).

-                     У газеті Сумської обласної організації КПУ "Ленінська правда" (свідоцтво про реєстрацію СМ № 99 від 14.09.1995, копія якого додається у додатку № 18) міститься публікація від 18.04.2014, ідея якої спрямована на зміну порядку визначеного статтею 5 Конституції України, а саме встановлення федеративної форми правління в державі, яка передбачає юридичну і політичну самостійність суб’єктів федерації. За вказаним фактом Слідчим відділом Сумського МВ УМВС України в Сумській області 16.06.2014 внесено відомості до ЄРДР № 12014200440002964 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 110 КК України.

-                     Слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області здійснюється кримінальне провадження № 22014150000000058 від 13.06.2014 за фактами організації та проведення біля пам’ятника Героям – Ольшанцям в м. Миколаєві упродовж березня – травня 2014 року представниками політичних партій – Прогресивної соціалістичної партії України: Ніконовим Д.В., Шеслер Л.В., Павловою Г.В., Миколаївської обласної організації партії "Русский блок" -Бондаренко Є.С., Миколаївської обласної організації партії "Русское единство" -Половенко А.В., КПУ - Свинарчук О.В. мітингів, під час яких відкрито здійснювались заклики до вчинення дій, що посягають на територіальну цілісність та недоторканість України, за частиною другою статті 110 КК України.

Факт перебування О.В. Свинарчук на посаді першого секретаря Заводської районної організації КПУ підтверджується довідкою Укрдержреєстру від 04.07.2014 (оригінал додається у додатку № 5).

-                     Слідчим відділом УСБУ в Луганській області розслідується кримінальне провадження № 42014130550000004 від 16.06.2014 за частиною другою статті 110 КК України за фактом організації та проведення головою районної організації Комуністичної партії України Принем В.М. і членами партії Рижеволом В.О. та Легейдою Г.І. 11.05.2014 на пл. 50-річчя Перемоги в м. Сватове Луганської області так званого референдуму щодо проголошення незалежності Луганської області.

Факт перебування В.М. Приня на посаді керівника Сватівської міської організації КПУ підтверджується довідкою Укрдержреєстру від 04.07.2014 (оригінал додається у додатку № 5).

-                     Прокуратурою міста Києва за матеріалами, наданими Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, 17.06.2014 розпочато кримінальне провадження № 42014100000000675 за ознаками злочинів, передбаченими частиною третьою статті 109, частиною другою статті 110 КК України. Зокрема встановлено, що в ефірі українських та російських телеканалів народний депутат від КПУ та лідер партії П.М. Симоненко допустив висловлювання, що мають ознаки закликів до зміни меж території України.

Слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області здійснюється кримінальне провадження № 22014130000000076 від 18.06.2014 за частиною першою статті 2583 КК України за фактом оприлюднення депутатом Луганської обласної ради, одним із керівників Луганського обласного осередку КПУ О.О. Андріяновим, 17.06.2014 відеозапису звернення, в якому він від імені фракції КПУ в Луганській обласній раді заявив про визнання легітимності так званої "Луганської народної республіки", а також про те, що депутати вищевказаної фракції у повному складі переходять працювати в так званий парламент "Луганської народної республіки".

Факт перебування О.О. Андріянова на посаді керівника Краснолуцької міської організації КПУ підтверджується довідкою Укрдержреєстру від 04.07.2014 (оригінал додається у додатку № 5).

Отже, зазначені факти свідчать про антиконституційну діяльність партії та є доказом вчинення КПУ в особі її лідерів та членів дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, що є підставою для заборони діяльності Партії на підставівідповідно до пункту 3 частини 1 статті 5 Закону.

2. Порушення Партією частини 2 статті 5 Закону, відповідно до якої політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.

Як вбачається з виступу першого секретаря райкому КПУ м. Славянська А.П. Хмельового: "Освобождать захваченные помещения рано", розміщеного 18.04.2014 "От Коммунистической партии создаются народные дружины, которые будут действовать по наведению порядка…".(2:40 – 3:09) (диск (додаток № 29), відео № 2).

Скрін-шот сторінки http://slavdelo.dn.ua/2014/04/18/video-anatoliy-hmelevoy-osvobozhdat-zahvachennyie-pomeshheniya-rano/, на якій розміщене назване відео додається у додатку № 19.

Зазначений виступ підтверджує факт про створення незаконних збройних формувань членами КПУ.

Крім того, листом від 18.06.2014 № 335 Служба безпеки України (далі- СБУ) повідомила Міністерство юстиції про наявні факти, які свідчать про порушення Комуністичною партією України вказаної частини статті 5 Закону (копія листа додається у додаток №7).

14.06.2014 силами антитерористичної операції на прикордонному посту біля села Дяково Антрацитівського району Луганської області захоплено 5 бойовиків незаконного збройного формування. Під час затримання у них вилучено переносні зенітно-ракетні комплекси різних модифікацій, протитанкову керовану ракету "Фагот", два ручних протитанкових гранатомети, ящики з тротилом, боєприпасами, топографічні карти. Як повідомили двоє з бойовиків Шимков В.В. та Косюра С.М., які є мешканцями м. Лутугіно Луганської області, для участі в антидержавних незаконно утворенних озброєних формуваннях їх вербували керівники місцевого осередку Комуністичної партії України.

Як зазначається у вказаному листі СБУ, "представники Компартії надавали матеріально-технічну допомогу для доставки бойовиків до місць бойових дій, організовували постачання стрілецької зброї".

Відповідно до частини шостої статті 17 Конституції України на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Згідно з частиною другою статті 5 Закону політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.

Разом з тим вищезазначене підтверджує, що члени Партії повідомляють про створення воєнізованих загонів народних дружин від КПУ, що прямо заборонено як Конституцією України, так і Законом.

3. Дії та заклики (висловлювання) лідерів та членів Комуністичної партії України, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом (пункт 2 частини 1 статті 5 Закону):

 • Листом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 17.06.2014 № 03.3-47/3569 Мін’юсту були передані рапорти старшого прокурора відділу захисту конституційних прав і свобод громадян юриста 1 класу Шестопалова Р.М., та слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Желіби А.Є. (копія листа та рапортів додаються у додатку №20).

Як вбачається з названих рапортів, на мітингу 06.04.2014, ініційованому КПУ, представники Дніпропетровського осередку КПУ здійснювали публічні заклики до осіб, що були присутні на мітингу, вчиняти активні дії, спрямовані на підтримку агресії Російської Федерації проти України, висловлювали гасла щодо федералізації української держави та скасування в Україні інституту Президентства. Зокрема:

-                     публічно закликали провести референдум, аналогічний тому, що був проведений у АР Крим, що є закликом до порушення територіальної цілісності України;

-                     ініціювали звернення до Президента РФ з проханням звільнити країну та Дніпропетровський регіон від місцевої виконавчої влади, на що було організовано збір коштів для поїздки делегатів мітингу до міста Москви для зустрічі з керівництвом РФ. Вказане свідчить про дії КПУ, направлені на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом та незаконне захоплення державної влади;

-                     публічно підбурювали військовослужбовців та правоохоронців саботувати всеукраїнську мобілізацію та не виконувати накази і розпорядження вищестоящого керівництва з мотивів невизнання їх легітимною владою із особистих вподобань, та створювати групи для боротьби із владою. Для дестабілізації політичного та суспільно-економічного стану в державі схиляли громадян бойкотувати вибори Президента України у травні 2014 року, організовувати всеукраїнський страйк та в будь-який інший спосіб проводити акцію громадської непокори чинній владі України;

-                     закликали відсторонити від влади представників єврейської національності, називаючи їх "жидами". Такі заклики є розпалюванням міжетнічної ворожнечі, що заборонено Законом.

 • Генеральна прокуратура України листом від 01.07.2014 № 07/1/1-14317-14 (копія додається у додатку № 6) повідомила Мін’юст, що Прокуратурою м. Києва 17.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000688 відомості про вчинення 8 та 9 квітня 2014 року під час засідання Верховної Ради України лідером фракції КПУ П.М. Симоненком публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), шляхом підтримки проросійських активістів на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

З вказаного листа вбачається, що Прокуратурою Чернігівського району Чернігівської області розпочато кримінальне провадження № 42014270270000012 за частиною другою статті 109 КК України у зв’язку з публічними закликами до повалення конституційного ладу депутата Чернігівської районної ради від КПУ на сесії Ради 31.01.2014.

 • про активні дії членів Партії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, також свідчать пояснення А. П. Хмельового, який на запитання чи були серед арештованих сепаратистів члени Партії повідомляє, що "Коммунистов в городе много, на баррикадах их тоже много, кого-то могли и взять" (роздруківка з сайту http://ria.ru/world/20140502/1006257853.html додається у додатку № 21).

Вищевикладені факти свідчать про наявність підстав для заборони діяльності Комуністичної партії України відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону.

4. Дії лідерів партії, спрямовані на пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі (пункт 6 частини першої статті 5 Закону).

Служба безпеки України листом від 18.06.2014 № 5/22873 направила до Мін’юсту відеоматеріали на відеоносіях з відкритих джерел, які підтверджують протиправну діяльність Комуністичної партії України (копія листа додається у додатку № 8), а саме:

 • виступ першого секретаря райкому КПУ міста Славянська А.П. Хмельового, у якому він відкрито закликав місцеве населення підтримати терористів. Відео з його інтерв’ю опубліковано 02.05.2014 у мережі Інтернет за адресою: https://www.youtube.com/watch?v=yzOJ_2IBjO0#t=237 (скрін-шот сторінки додається у додатку № 22).

У вказаному виступі А.П. Хмельовий закликає населення підтримувати сепаратистів, розповідає про особисту участь у спорудженні барикад в центрі міста, повідомляє, що з військовими строкової служби можна домовитися "Первые атаки силами ополченцев были отбиты. Сейчас они перегрупировуют силы, и самое такое для населения информация. Сами мы без населения с этой проблемой не справимся. "Правый сектор" в Черкасском переодевается в гражданское и по 2-3 человека будет пытаться проникать в город. О всех подозрительных лицах, которые будут держатся группой оп 2-3 человека, обязательно сообщайте по тел.: 334-06-08 с тем что бы мы могли предпринимать."… (диск, додаток № 29, відео № 3, 0:05 – 0:41).

… "На сегодняшний день сбито три вертолета, подбито три БТРа. С нашей сторны, ну на тот момент, что я владел, потому что дальше когда люди стихийно собрались на площади, было предложено построить по периметру площади, ну несколько дальше в отдалении, вот я, например, участвовал в сооружении баррикады на улице Шевченка, переулок Андреевский и ул. Урицкого на перекрестке. … Могу сказать, что все атаки по периметру были отбиты. Среди наших ополченцев погибших не было, были только раненные. Вот сегодня подтягивается к нам с помощью из других городов, прежде всего из Краматорска. Поэтому я думаю, что мы отстоим наш город" (01:07 – 1:59); "Оборону мы держим"… (3:01- 3:02).

… "Солдат срочной службы мы не боимся, поскольку те также не хотят воевать, а вот спецподразделения – посмотрим"… (3:35 – 3:42);

 • У своєму виступі А.П Хмельовий зазначає: "…Чтобы нарушить этот процесс переговоров, сегодня готовится провокация со стороны наших противников, может правый сектор,возможно кто-то еще, возможно спецслужбы, которые будут переодеты в нашу форму или в форму бойцов самообороны… совершат нападение на украинскую армию, чтобы развязать руки… Мы почему заявляем - чтобы упредить подобную провокацию… Призываем людей собраться и не пропустить их сюда" (диск, додаток № 29, відео № 4, 0:20 – 1:16).

Скрін-шот сторінки на сайті http://kpunews.com/ru/news/20140502/17710.html, на якій 02.05.2014 розміщено відео додається у додатку № 23.

Зазначене відео також додатково підтверджує наявність воєнізованих формувань, що є підставою для заборони діяльності партії відповідно до частини другої статті 5 Закону.

 • На сайті http://www.kpu.ua/s-prazdnikom-velikoj-pobedy/ 05.05.2014 (роздруківка з сайту додається у додатку № 24) розміщено виступ лідера КПУ П.М. Симоненка "С праздником Великой Победы!". Зокрема, Симоненко П.М, зазначає: "Наша общая Победа бесценна, наши долг и обязанность — хранить и беречь наследие Великой Победы. Особенно сегодня, когда в Украине неофашисты дорвались к власти и творят свое черное дело. После февральского 2014 года переворота и установления национал-фашистского режима в Украине развязана и ведется война против собственного народа, льется кровь, гибнут люди. Кровавые злодеяния национал-фашистов в Одессе 2 мая 2014 года против мирных граждан, в том числе стариков и женщин, привели к трагедии. … сами никогда не смиримся с наследниками фашистских захватчиков и их националистическими пособниками и не отдадим Западу ни пяди своей земли".
 • В офіційному друкованому виданні КПУ "Комуніст" вип. № 34 від 14.05.2014 р. (копії свідоцтва про реєстрацію від 27.12.2000 № 4765 та відомостей про друкований засіб масової інформації від 27.12.2000 № 4765 додаються у додатку № 25) опубліковано статтю "Настоящие сепаратисты сидят сегодня во власти", яка містить заяву фракції КПУ у Верховній Раді України. У вказаній заяві йде мова про те, що: "… 6 мая 2014 года буржуазно-националистическим большинством Верховной Рады было принято беспрецедентное антизаконное решение об удалении с закрытого заседания Верховной Рады Украины в полном составе фракции Компартии … Фракции, которая решительно выступает против фашизации Украины…

Неонацистская хунта развязала в Украине гражданскую войну. Неонацистская хунта уничтожает территориальную целостность страны. Неонацистская хунта, вопреки Конституции, законам и нормам международного права, кинула против мирного населения армию и незаконные военизированные формирования. Неонацистская хунта во главе с Турчиновым, Яценюком, Наливайченко, Парубием, Ковалем, Аваковым и прочими полностью виновна в сотнях жертв среди мирного населения, они несут персональную ответственность за зверства боевиков и сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе.

…Депутаты-коммунисты также потребовали от режима немедленно прекратить все боевые действия и провокации, сесть за стол переговоров и принять консолидированное решение, …в котором четко определить вопросы и сроки проведения референдума о территориально-государственном устройстве Украины, о статусе русского языка и полномочиях территориальных громад. В том числе и относительно федерализации страны. … Фракция Компартии заявляет: в Украине утверждается неофашистская диктатура." (копія статті додається у додатку № 26).

 • У вип. № 29 газети "Комуніст" від 18.04.2014 розміщено статтю "Национал–фашистская власть развязала войну против народа Украины" (копія статті додається у додатку № 27).

У зазначеній статті лідер КПУ П.М. Симоненко зазначив, що: "… применение оружия против граждан Украины, отстаивающих свои законные права, стало возможным в результате захвата власти в Украине национал-фашистами. Начиная с первых дней своего правления, националистическо-олигархический режим не сделал ничего, чтобы обеспечить мир, стабильность и порядок в стране. Более того, все его действия были направлены исключительно на разжигание национальной розни, запугивание несогласных, террор, поджоги, избиения людей. В результате такой предательской политики, в результате насаждения идеологии неонацизма, Украина утратила Крым, резко обострилась общественно-политическая ситуация на Востоке и юго-востоке страны".

 • Під час проведення КПУ Антифашистського мітингу в м. Запоріжжя, народний депутат України від КПУ О.О.Зубчевский заявив: " Тот, кто сегодня находится на Майдане, это 80 а то и 90 % представителей Западной Украины. Тот, кто находится на Майдане не привык работать, а привык за чей-то счет жить и добиваться своих целей.Что сегодня предлагаем мы, представители антифашистских организаций?

Прежде всего, констатация факта, что наша страна разная, что общество разделилось, что общество ввергнуто в гражданский конфликт и не мы, не Восток, не Юг стал основой этого гражданского конфликта, а именно Западная Украина. Именно они, навязали нам на протяжении 20 лет их героев, в виде прислужников фашистов Бандеры и Шухевича. Именно они нам навязали лживые символы в виде флага Петлюровского и гимна "Ще не вмерли України…" Какой гимн такая и страна, и 20 лет прошло, чтобы мы в этом убедились. Еще раз говорю, жизнь заставляет нас противодействовать, жизнь заставляет нас давать по зубам зарвавшимся бандеровцам, неонацистам, которые выращены на территории Запорожской области и давать отпор все тем, кто хочет приехать и навязать свою идеологию в нашем городе" (диск, додаток №29, відео № 5 з 54:25).

…Вашингтонским ястребам, я хочу ответить, что у нас тоже есть легальное оружие. У нас есть тоже противники майданов и майданутых, которые готовы взяться за оружие в случае провокаций и экстремистских действий со стороны таких ястребов. Не мы первые начинали, но по зубам мы дадим должный отпор". (диск, додаток № 29, відео № 5 з 57:51).

… "Сегодня мы в резолюцию включим наши требования и наше обращение к РФ быть гарантом мира и спокойствия на территории Запорожской области". (диск, додаток № 29, відео № 5 з 01:05:52).

… "Сейчас мы объявляем запись добровольцев в Народное ополчение. Запись в народное ополчение начинается. Мы этот процесс начинаем, но не заканчиваем. ….Координатором от Компартии, от левых сил будет Юрий Андреевич Петровский" (диск, додаток № 29, відео № 5 з 1:32:44).

На думку Позивачів, такі висловлювання члена КПУ О.О.Зубчевского є закликами до розпалювання міжетнічної ворожнечі, пропаганди війни та насильства, спрямовані на порушення суверенітету держави, а також є доказом наявності у КПУ військових формувань, що прямо заборонено Законом.

Скрін-шот сторінки з мережі YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=eLlZAHM8FEU), на якій розміщене назване відео додається у додатку № 28.

Таким чином, вказані вище дії та висловлювання членів КПУ є пропагандою війни, насильства, розпалюванням ворожнечі, що є підставою для заборони діяльності Партії відповідно до пункту 6 частини першої статті 5 Закону.

5. Дїї членів та лідерів партії, спрямовані на посягання на права і свободи людини (пункт 7 частини 1 статті 5 Закону):

 • 18.04.2014 у місті Слов’янську за участю керівника місцевого осередку Комуністичної партії України А.П. Хмельового та самопроголошеного мера міста В.Пономарьова відбувся мітинг, за результатами якого було прийнято рішення щодо заборони існування на території Слов’янська партійних осередків партій "Свобода", "УДАР" та "Батьківщина" (копія листа Служби безпеки України від 14.05.2014 № 5/19351 додається у додатку № 9).

Відповідно до статті 36 Конституції України, громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Усі об’єднання громадян рівні перед законом.

Згідно зі статтею 21 Закону політична партія може бути за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку.

Частиною 3 статті 5 Закону встановлено, що діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.

Відтак, рішення щодо заборони існування на території Слов’янська партійних осередків партій "Свобода", "УДАР" та "Батьківщина", прийняте на вказаному мітингу, організованому КПУ, є незаконним, та таким, що посягає на права і свободи громадян.

 • У вказаному вище листі Служби безпеки України (копія додається у додатку № 9) зазначається також:

- 10.05.2014 один із керівників Донецького обласного осередку КПУ О. Шинкаренко шляхом погроз вимагав від керівників навчальних закладів та ЖЕКів у містах Артемівську та Горлівці надати приміщення для проведення референдуму;

- 10.05.2014 16 озброєних осіб увірвалися в магазин "Military" у місті Свердловську Луганської області і забрали 20 комплектів уніформи (камуфляж, черевики, жилети розвантаження, ремені й шоломи). Зазначену групу очолює член КПУ О. Гайдей. 50 його бойовиків, озброєних АК і СВД, захопили 4-х поверховий будинок у центрі міста (належить місцевому підприємцеві Токареву).

 • Як вбачається з листа Генеральної прокуратури України від 01.07.2014 № 07/1/1-14317-14 (копія додається у додатку № 6) слідчим управлінням Прокуратури Дніпропетровської області 10.06.2014 до кримінального провадження № 12014040640000898 приєднано також матеріали кримінального провадження № 42014040000000409 від 04.06.2014, яке порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок), за фактом вчинення 30.05.2014 членом Дніпропетровської міської організації КПУ, депутатом Ленінської районної ради міста Дніпропетровська В. Бідняком погроз вбивством на адресу радника відділу забезпечення роботи голови обласної державної адміністрації управління забезпечення роботи керівництва апарату Дніпропетровської ОДА, а також на адресу керівників Дніпропетровської ОДА та членів їх сімей, з метою зміни характеру діяльності зазначених службових осіб в своїх інтересах.

6. Невідповідність Статуту та Програми КПУ вимогам Закону

 • Порівняльний аналіз редакцій окремих норм Статуту КПУ у редакціях 2003 та 2011 років (копії статутів додається у додатках №№ 2, 3) свідчить про зміну акценту зобов’язань члена Партії, а саме:

Пункт 2.2 "Член партії зобов’язаний" в редакції від 22.10.2003:

Абзац 2 "… організовувати робітників, трудящих, інших верств на відновлення влади трудящих, захист їх інтересів, діючи у відповідності з чинним в Україні законодавством".

Пункт 2.2 "Член партії зобов’язаний" Статуту КПУ в редакції від 05.08.2011:

Абзац 4 "… організовувати трудящих на завоювання влади, захист їх інтересів;".

Отже, якщо у Статуті в редакції 2003 року було передбачено обов’язок члену партії сприяти у відновленні влади трудящих у відповідності з чинним законодавством, то, у Статуті в редакції від 2011 року (яка є чинною), член партії зобов’язаний організовувати трудящих на завоювання влади.

Таким чином, чинний Статут партії містить положення, спрямовані на пропаганду війни та насильства, що є порушенням пункту 6 частини 1 статті 5 Закону.

У новій редакції Програми КПУ зазначено: "Компартія враховує, що поки панує приватна власність на основні засоби і знаряддя виробництва, на землю і сировину, доти зберігається економічна основа капіталізму. Скасування приватної власності на засоби виробництва – неодмінна умова повної перемоги соціалізму".

Вищезазначене суперечить частині 4 статті 41 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Зазначене також є порушенням пункту 7 статті 5 Закону, оскільки є закликом до скасування права приватної власності громадян, яке закріплено в Конституції України.

Слід також зазначити, що усупереч частині 12 статті 11 Закону та пункту 7.1 статуту КПУ, Державну реєстраційну службу України не було повідомлено про зміни (затвердження нової редакції) до Програми Партії.

Укрдержреєстр було повідомлено лише про зміни до статуту та у складі керівних органів КПУ, що прийняті 44 з’їздом КПУ від 18-19.06.2011.

 • Пунктом 2.8 статуту КПУ в редакції від 19.06.2011, передбачено, що "неприпустимими є виступи членів КПУ з критикою прийнятих партійних рішень в позапартійних засобах масової інформації та позапартійних аудиторіях".

Вищевикладене є порушенням частини 1 статті 34 Конституції України, згідно з якою кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Отже, зазначений пункт Статуту є посяганням на права і свободи людини, закріплені статтями 34, 36 та 41 Конституції України, що є підставою для заборони діяльності Партії відповідно до пункту 7 частини першої статті 5 Закону.

7. Наявність підстав для заборони Партії відповідно до міжнародної спрактики

Відповідно до пункту 5 Керівних принципів заборони і розпуску політичних партій Європейської комісії "За демократію через право" (Венеція, 10–11.12.1999), до заборони або розпуску політичних партій, як до особливо далекосяжної міри, слід вдаватися з максимальною стриманістю. Перш ніж звернутися до компетентного судового органу з пропозицією заборонити або розпустити партію, уряд чи інші державні органи повинні, приймаючи до уваги ситуацію у своїй країні, оцінити, чи дійсно ця партія представляє загрозу вільному і демократичному політичного ладу і прав окремих осіб або для запобігання такої загрози можна обмежитися менш радикальними заходами.

Конституцією України встановлено, що Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (стаття 2); територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території (стаття 132); Автономна Республіка Крим, Донецька і Луганська області входять до складу України як її адміністративно-територіальні одиниці (стаття 133); Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України (стаття 134); питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України (статті 73, 85).

З огляду на ситуацію, яка склалася в Україні, а саме: анексію АРК Російською Федерацією, сепаратистські дії бойовиків на сході держави, незаконне проголошення Донецької та Луганської народних республік антиконституційна діяльність КПУ в особі не лише її керівників (лідерів), а і рядових членів, несе в собі загрозу безпеці держави, суверенітету і територіальній цілісності, сприяє незаконному захопленню державної влади.

8. Обгрунтування підстав для звернення з позовом до Окружного суду м. Києва

Згідно з частиною 2 статті 5 Закону діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.

Разом з тим відповідно до частини 3 статті 19 КАС України адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Пунктом 13 Прикінцевих та перехідних положень КАС України передбачено, що закони України та інші нормативно-правові акти до приведення їх у відповідність із цим Кодексом діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

Отже, позов про заборону діяльності політичних партій подається до Окружного адміністративного суду міста Києва.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 2, 3, 5, 18, 19, 21 Закону України "Про політичні партії в Україні", статтями 17, 19, 49, 51, 162 КАС України, пунктом 13 Прикінцевих та перехідних положень КАС України,

ПРОСИМО :

Заборонити діяльність Комуністичної партії України, зареєстровану у Міністерстві юстиції України 05.10.1993 (свідоцтво № 505).

Додатки:  

 1. Копія свідоцтва про реєстрацію обєднання громадян від 05.10.1993 року № 505;
 2. копія статуту Комуністичної партії України в редакції від 22.10.2003;
 3. копія статуту Комуністичної партії України в редакції від 05.08.2011;
 4. копія Програми Комунистичної партії України Нова редакція (з офіційного сайту Комуністичної партії України);
 5. довідка Державної реєстраційної служби України від 04.07.2014 № 60/10-24-14;
 6. копія листа Генеральної прокуратури України від 01.07.2014 № 07/1/1-14317-14;
 7. копія листа СБУ від 18.06.2014 № 335;
 8. копія листа СБУ від 18.06.2014 № 5/22873;
 9. копія листа СБУ від 14.05.2014 № 5/19351;
 10. роздруківка з джерела - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan _gs09/ns_golos?g _id=4125);
 11. копія Меморандуму про спільні дії чотирьох політичних партій від 13.03.2014;
 12. роздруківка з джерела http://www.rada.crimea.ua/ news/13_03_14;
 13. роздруківка з джерела http://crimea. comments.ua/news/2014/ 04/12/125000.html;
 14. роздруківка з джерела http://iportal.rada.gov.ua /meeting/stenogr/ show/5260.html;
 15. скрін-шот сторінки http://www.youtube.com/watch?v=zpFYX2-51ks;
 16. роздруківка з сайту http://novosti.dn.ua/details/224054/;
 17. роздруківка з сайту http://www.rada.gov.ua/meeting/ stenogr/show/5232.html;
 18. копія свідоцтва про реєстрацію газети "Ленінська правда" від 14.09.1995 СМ № 99;
 19. скрін-шот сторінки http://slavdelo.dn.ua/2014/04/18/video-anatoliy-hmelevoy-osvobozhdat-zahvachennyie-pomeshheniya-rano/;
 20. копія листа Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 17.06.2014 № 03.3-47/3569 з додатками;
 21. роздруківка з сайту http://ria.ru/world/20140502/1006257853.html;
 22. скрін-шот сторінки https://www.youtube.com/watch?v=yzOJ_2IBjO0#t=237;
 23. скрін-шот сторінки http://kpunews.com/ru/news/20140502 /17710.html;
 24. роздруківка з сайту http://www.kpu.ua/s-prazdnikom-velikoj-pobedy/;
 25. копії свідоцтва про реєстрацію від 27.12.2000 № 4765 та відомостей про друкований засіб масової інформації від 27.12.2000 № 4765
 26. копія статті "Настоящие сепаратисты сидят сегодня во власти", опублікованої в офіційному друкованому виданні КПУ "Комуніст" вип. № 34 від 14.05.2014;
 27. копія статті "Национал–фашистская власть развязала войну против народа Украины", опублікованої в офіційному друкованому виданні КПУ "Комуніст" вип. № 29 від 18.04.2014;
 28. скрін-шот сторінки https://www.youtube.com/watch?v=eLlZAHM8FEU;
 29. DVD-носій з виступами лідерів та членів Комуністичної партії України у кількості 1 шт.

Міністр юстиції                                                                                                                            Павло ПЕТРЕНКО

Голова Державної реєстраційної служби України                                                                 Ганна ОНИЩЕНКО

Хрест Симона Петлюри – капеланам Армії УНР

У червні 1944-го в Рівненському рибтресті в одній із шухляд столу працівники знайшли дві грамоти до Хреста Симона Петлюри. Цупкі аркуші бланків із тризубом, оригінальною печаткою червоного кольору та фразою "Іменем Української Народної Республіки…" не могли не привернути увагу й не насторожити.

Військовий цвинтар у Львові. Що стало предметом суперечки

Львів майже щодня прощається із загиблими захисниками. На Марсовому полі вже поховані близько 800 Героїв, які віддали своє життя у російсько-українській війні. Це місце стало символом відваги й самопожертви, що нагадує про високу плату за свободу. У Львівській міськраді оголосили конкурс та обрали проєкт військового цвинтаря, який має стати місцем "сили та спокою". Натомість у місті почалися жваві суперечки щодо вибору проєкту-переможця.

Як гетьман Скоропадський 8 років водив за носа чекістів

Операція ГПУ УССР під назвою "Т-3" розтягнулася в часі майже на десять років. Чекісти встановили оперативний контакт з генерал-хорунжим Армії УНР Миколою Гоголем-Яновським. Його контакти і листування з Сергієм Шеметом, провідним діячом гетьманського руху за кордоном, наближеною до гетьмана особою і багаторічним особистим секретарем Павла Скоропадського, неабияк зацікавили чекістів. В ГПУ йому дали оперативне псевдо "Українець".

8 травня 2024 - Кінець Другої світової війни та війна Росії проти України

У Німеччині та на Заході панувало переконання, що висновок із Другої світової війни - через велику кількість жертв та страждань, у Європі ніколи знов не має бути війни - поділяє так само й Росія. При цьому ігнорували, що ще в часи СРСР цей погляд був лише частиною вшанування пам'яті, яку затьмарювало сприйняття війни як тріумфальної перемоги над фашизмом. Страждання й жертви серед військових і цивільних не сприймались в якості застереження від нової війни, насамперед вони слугували підкресленню величі та значимості радянської держави.